#thanh thiếu nhi

11 kết quả

Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

Tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi

(Baonghean) - Nhiều năm qua, các thôn, xóm ở các huyện Hưng Nguyên và Diễn Châu gây dựng được phong trào sinh hoạt hè sôi nổi, chất lượng. có được điều đó là nhờ vai trò của chính quyền, các tổ chức, đoàn thể và sự ủng hộ rất lớn của các bậc phụ huynh nhằm tạo sân chơi bổ ích, an toàn cho con trẻ.