Thanh tra Bộ sẽ kiểm tra và không báo trước

Chánh thanh tra Bộ GD&ĐT Nguyễn Huy Bằng vừa phát đi Công văn tới các Đại học, học viện, các trường Cao đẳng, trường Đại học về việc thanh tra kỳ thi tuyển sing ĐH, CĐ 2013.

Theo đó, việc thanh tra trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2013 sẽ tập trung vào kiểm tra cơ sở vật chất: cơ sở sao in đề thi (nếu có) để đảm bảo an toàn, biệt lập, phương án, kế hoạch công tác bảo vệ khu vực in sao đề thi theo yêu cầu 3 vòng độc lập; kiểm tra máy móc, thiết bị kể cả máy phát điện dự phòng, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; văn phòng phẩm, phương tiện thông tin liên lạc; việc bảo quản bảo mật đề thi và đảm bảo an toàn của các khâu giao, nhận, vận chuyển đề thi tới các điểm thi.

Công tác chấm thi năm nay đối với chấm trắc nghiệm, sẽ giám sát cán bộ tham gia chấm thi thực hiện đúng quy định về việc không được mang các vật dụng bị cấm khi xử lý phiếu trả lời trắc nghiệm; giám sát quá trình quét và xử lý, niêm phong phiếu trả lời trắc nghiệm và việc ghi vào đĩa CD các dữ liệu và kết quả bài thi;

Về chấm tự luận: Giám sát việc thực hiện quy chế chấm thi, việc giao, nhận bài thi, quy trình chấm 2 vòng độc lập; việc ghi điểm vào phiếu chấm và bài thi; việc xử lý kết quả sau 2 lần chấm bài thi có chênh lệch điểm; việc xử lý bài thi có dấu hiệu bất thường.Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa thanh tra tại một số Hội đồng thi.

Theo ông Nguyễn Huy Bằng, năm nay Bộ GD&ĐT sẽ thành lập các đoàn thanh tra (hoặc cử cán bộ thanh tra cắm chốt), kiểm tra công tác chuẩn bị thi, coi thi, chấm thi và xét tuyển tại một số Hội đồng tuyển sinh. Các đoàn thanh tra coi thi, chấm thi sẽ tiến hành theo hình thức thanh tra đột xuất không báo trước.

Về việc thu nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong tuyển sinh. Theo quy định, Ban chỉ đạo tuyển sinh ĐH, CĐ của Bộ GD&ĐT, Thanh tra Bộ GD&ĐT, Thanh tra Sở GD&ĐT, các Đoàn thanh tra tuyển sinh tổ chức tiếp nhận thông tin, bảo quản bằng chứng và xử lý các vi phạm theo quy định.

Giải quyết tố cáo về thi, trong và sau kỳ thi nếu có tố cáo về các hiện tượng tiêu cực trong kỳ thi, theo thẩm quyền trực tiếp giải quyết tố cáo hoặc chuyển Lãnh đạo cơ sở giáo dục đại học xem xét giải quyết theo quy định của quy chế tuyển sinh, Luật Khiếu nại, tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Trong quá trình thanh tra, cán bộ thanh tra không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng coi thi, chấm thi. Khi phát hiện thí sinh vi phạm quy chế, cán bộ thanh tra phải kiên quyết yêu cầu cán bộ coi thi xử lý theo quy định, lập biên bản ghi nhớ và theo dõi việc xử lý.

Khi phát hiện lãnh đạo, cán bộ coi thi, cán bộ chấm thi, nhân viên phục vụ coi thi, chấm thi vi phạm quy chế hoặc có hành vi thiếu trách nhiệm thì yêu cầu lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh, Hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học lập biên bản xử lý theo quy định và lập biên bản ghi nhớ, theo dõi việc xử lý.

Trong tình huống đặc biệt cần có ý kiến chỉ đạo của Bộ GD&ĐT thì phải kịp thời báo cáo bằng phương tiện thông tin nhanh nhất để xin ý kiến chỉ đạo giải quyết, nội dung báo cáo cần chính xác, ngắn gọn, chú ý yêu cầu bảo mật thông tin liên quan đến nội dung đề thi khi chưa thi xong.


Theo (GDVN) - L.T