Thanh tra Chính phủ công bố quyết định thanh tra tại Bộ Y tế

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng: Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chủ yếu về công tác khám chữa bệnh.

Sáng nay (15/5), Đoàn Thanh tra Chính phủ do Phó Tổng Thanh tra Chính Phủ Trần Đức Lượng đã có buổi làm việc và công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng tại Bộ Y tế.Đoàn thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra công tác khám chữa bệnh

Tại buổi công bố quyết định thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng cho rằng: Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chủ yếu về công tác khám chữa bệnh. Đây là vấn đề đang được dư luận quan tâm. Nội dung thanh tra bao gồm 4 vấn đề lớn. Thứ nhất là thanh tra công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện các quy định của Thanh tra về Phòng chống tham nhũng. Thứ hai là thanh tra về công khai minh bạch trong công tác khám chữa bệnh, trong đó, thanh tra việc mua thuốc, trang thiết bị khám chữa bệnh, đấu thầu thuốc, trang thiết bị y tế, thanh tra việc xã hội hóa trong khám chữa bệnh và thanh tra kinh phí hoạt động khám chữa bệnh. Thứ ba là thanh tra việc xử lý đơn thư của Bộ Y tế và nội dung cuối cùng là xem xét công tác thanh tra, kiểm tra của Bộ Y tế.

Ngoài thanh tra tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ sẽ tổ chức thanh tra tại 03 bệnh viện là: Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Chợ Rẫy. Cũng tại buổi công bố quyết định thanh tra, Thanh tra Chính phủ quyết định thành lập Tổ giám sát với nhiệm vụ giám sát, kiểm tra hoạt động Đoàn thanh tra./.


Theo (vov.vn) - L.T