Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng

Đối tượng thanh tra là các tổ chức tín dụng (TCTD), doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng miếng.

  • Ảnh minh họa

    Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có văn bản số 3572 yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng miếng trên địa bàn.

    Theo văn bản trên, đối tượng thanh thanh tra là các TCTD, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh vàng miếng. Thời kỳ thanh tra từ ngày Nghị định số 24 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng có hiệu lực thi hành từ 25-5-2012 đến thời điểm thanh tra.

    Thanh tra sẽ tập trung vào việc chấp hành các quy định của Nhà nước, NHNN về việc cấp phép và chế độ thông tin báo cáo tình hình kinh doanh, mua bán vàng miếng; việc chấp hành các quy định của pháp luật về chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn chứng từ trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; chấp hành các quy định của pháp luật về các loại vàng miếng được phép mua, bán; niêm yết công khai tại địa điểm giao dịch về giá mua, bán vàng miếng; các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm an toàn trong hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng.

    NHNN không cho biết thời gian thanh tra mà chỉ cho biết, căn cứ tình hình thực tế trên địa bàn và nguồn nhân lực tại đơn vị và các đơn vị liên quan, Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố quyết định thời gian thanh tra cụ thể đối với từng TCTD, doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng được thanh tra. NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ chủ trì trì thành lập đoàn thanh tra liên ngành gồm cán bộ NHNN, Sở Công thương, công an, quản lý thị trường để tiến hành thanh tra và xử lý vi phạm (nếu có) tại các TCTD, doanh nghiệp được thanh tra.

  • Theo Hà Nội mới - TH