Thành ủy Vinh: 7 tổ chức cơ sở đảng và 16 đảng viên bị thi hành kỷ luật

(Baonghean.vn) - Sáng ngày 23/6, Thành ủy Vinh tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng nhiệm kỳ 2010 - 2015. 
 
Những năm qua, Thành ủy Vinh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Đồng thời, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát đến cấp ủy, các tổ chức và đảng viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp đã tiến hành kiểm tra, giám sát 593 tổ chức Đảng, 220 đảng viên.
 
Trong đó, Ban Thường vụ thành ủy Vinh kiểm tra 22 tổ chức Đảng, 4 đảng viên, giám sát 91 tổ chức Đảng, 6 đảng viên; kiểm tra theo kế hoạch cấp trên và đột xuất 26 tổ chức đảng. Cấp ủy cơ sở đã kiểm tra 394 tổ chức Đảng, 76 đảng viên, giám sát 86 tổ chức Đảng, 120 đảng viên. Qua kiểm tra kết luận có 44 tổ chức đảng vi phạm, có 7 tổ chức cơ sở Đảng và 16 đảng viên bị thi hành kỷ luật. 
 
Trao giấy khen cho các tập thể xuất sắc.
 
Nội dung kiểm tra, giám sát của cấp ủy các cấp chủ yếu tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm theo từng giai đoạn, như: Thi hành Điều lệ Đảng, chấp hành Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; công tác tổ chức cán bộ, thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, việc thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm...
 
Các cuộc kiểm tra, giám sát đều tuân thủ đúng nguyên tắc thủ tục, kết luận khách quan, tạo được sự đồng tình trong Đảng bộ và nhân dân. Qua đó, giúp tổ chức đảng nắm chắc tình hình, đánh giá đúng phong trào cơ sở để từ đó có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời sát với thực tế. 
 
Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện đề án của BCH Đảng bộ Thành phố Vinh về “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, chi bộ cơ sở và công tác giám sát của ủy viên BCH Đảng bộ Thành phố”. Góp phần làm trong sạch bộ máy, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng và xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự vững mạnh. 
 
Dịp này, Thành ủy khen thưởng 9 đơn vị đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong nhiệm kỳ qua. 
 
 
Minh Nguyệt
Đài TT-TH Vinh