Thành ủy Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 - khóa XI

(Baonghean.vn) - Sáng 13/3, Ban Thường vụ Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh năm 2015” cho đội ngũ cán bộ chủ chốt. 
 
 
Thành ủy Vinh quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 ( khóa XI)
PGS-Tiến sỹ Bùi Đình Phong - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung của Nghị quyết Trung ương 10.
 
Trong thời gian 1 buổi, đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố đã được nghe Phó Giáo sư - Tiến sỹ Bùi Đình Phong - Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và phân tích các nội dung chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” .
 
Tại hội nghị này, các đại biểu cũng được nghe đồng chí Bùi Đình Sâm - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu những nội dung cơ bản của nghị quyết T.Ư 10, khóa XI. Bao gồm: báo cáo chính trị trình đại hội XII của Đảng; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT-XH 5 năm 2016 - 2020; tổng kết 1 số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm đổi mới; tổng kết việc thi hành và đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng khóa XI và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Dịp này, Thành ủy Vinh cũng triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết và chỉ đạo đội ngũ cán bộ chủ chốt của Thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai Nghị quyết ở cơ sở. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, có cách làm sáng tạo để đưa Nghị quyết của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” đi vào cuộc sống có hiệu quả. Hoàn thành thắng lợi các mục tiêu KT-XH năm 2015, đặc biệt tập trung tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 
 
Minh Nguyệt