Thành ủy Vinh quán triệt và triển khai thực hiện NQ trung ương 4 ( Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 23/4, Thành ủy Vinh tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết TƯ4 (khóa XI). Đồng chí Phạm Anh Tuấn - UVBTV Tỉnh Ủy - Bí thư Thành ủy Vinh Quán triệt Nghị quyết.
 
Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu đã được xem VCD khai mạc và bế mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết TƯ4 do đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và trình bày về một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.
 
Hội nghị nhằm mục đích thực hiện hiệu quả Nghị quyết TƯ 4, trọng tâm là ngăn chặn, đẩy lùi, khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng và vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ đảng viên, giúp cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp, cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết TƯ4, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.


Hải Yến