Tháo gỡ khó khăn về nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng

(Baonghean.vn)- Ngày 13/4,  UBND tỉnh Nghệ An họp bàn về xử lý nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng năm 2012. Đồng chí Đinh Viết Hồng- Phó chủ tịch UBND tỉnh chủ trì, dự họp có đại diện Sở NN và PTNT, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch- Đầu tư.

Năm 2012, UBND tỉnh giao chỉ tiêu tập trung bảo vệ diện tích rừng hiện có là 884.240 ha, khoanh nuôi 55.000 ha rừng tự nhiên, trồng mới 10.000 ha, độ che phủ rừng đạt 53,62%.  Sau khi chương trình 661 của TƯ về trồng mới 5 triệu ha rừng kết thúc, việc huy động nguồn vốn cho phát triển và bảo vệ rừng gặp khá nhiều khó khăn. Nguồn vốn trung ương cấp cho Nghệ An để phát triển, bảo vệ rừng năm 2012 là 24, 5 tỷ đồng/115 tỷ,  chỉ đạt 21,3%. Đến nay, nguồn vốn thuộc Chương trình 30a vẫn chưa được phân về cho các huyện, tại Dự án WB3 về trồng rừng sản xuất hiện chưa có vốn đối ứng theo cam kết của UBND tỉnh với nhà tài trợ, vốn cho Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy còn vướng mắc…

Tại cuộc họp, các ngành liên quan đã đề nghị UBND tỉnh có hướng giải quyết một số khó khăn như: Cân đối nguồn ngân sách tỉnh cho trồng mới trên 17.546 ha rừng, chỉ đạo các ngành liên quan cân đối nguồn từ Chương trình 30a cho hoạt động trồng rừng tại 3 huyện nghèo là 1.576 triệu đồng, có giải pháp cụ thể để các doanh nghiệp được giao đất đầu tư vốn trồng rừng năm 2012 đạt kế hoạch 2.000 ha, chỉ đạo các huyện giám sát hoạt động trồng lại rừng sau khai thác, trả nợ gạo cho các hộ dân đã tham gia Dự án trồng rừng thay thế nương rẫy…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đinh Viết Hồng yêu cầu Sở NN và PTNT chuẩn bị tốt kế hoạch về nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng cho các năm tiếp theo; đối với các huyện thuộc Chương trình 30a phải hoàn thành lập kế hoạch cho việc bảo vệ và phát triển rừng năm 2012 trước 30/4; giao Sở Kế hoạch- Đầu tư phối hợp với các ngành rà soát lại các công trình chậm tiến độ, chưa cần thiết để bố trí lại nguồn vốn đó cho việc bảo vệ và và phát triển rừng; giao Sở kế hoạch- Đầu tư và Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh về việc cân đối, điều chỉnh nguồn vốn cho việc bảo vệ và phát triển rừng năm 2012, nguồn vốn đối ứng của tỉnh cho các chương trình, dự án của nước ngoài về trồng và bảo vệ rừng, đồng thời ủy quyền cho sở NN&PTNT về việc phân bổ nguồn vốn bảo vệ và phát triển rừng.


Phú Hương