Thảo luận về quy chế tuyển dụng công chức

(Baonghean.vn) - Chiều 22/6, UBND tỉnh tiếp tục phiên họp thường kỳ tháng 6/2015, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban, sở, ngành cùng tham dự.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Mở đầu hiên họp, các đại biểu đã thảo luận về: Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 36/2012/QĐ-UBND ngày 31/5/2012 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy chế tuyển dụng, tiếp nhận, điều động, thuyên chuyển; trình tự và thủ tục đánh giá; khen thưởng, kỷ luật; chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 57/2013.QĐ-UBND của UBND tỉnh về ban hành Quy định một số chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Qua thảo luận các đại biểu đều thống nhất cao với dự thảo sửa đổi, bổ sung 2 quyết định trên; Tuy nhiên đối với Quyết định sửa đổi Quyết định 57/2013/QĐ-UBND thì các đại biểu đều băn khoăn với mức cộng điểm ưu tiên với con thương binh vì đây là chính sách thu hút nhân tài.

Kết luận các nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường thống nhất thông qua các nội dung mà dự thảo Quyết định trình. Riêng đối với việc cộng điểm ưu tiên đối với con thương binh, UBND tỉnh sẽ xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về mức cộng điểm ưu tiên.

Đồng chí Lê Xuân Đại - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp

Tiếp đó, các thành viên UBND đã thảo luận về Dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế ứng trước kinh phí của nhà đầu tư để thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. Theo dự thảo được trình bày, có 3 phương án được đưa ra để xin cơ chế ứng trước giải phóng mặt bằng gồm: phương án 1 là nhà đầu tư cho ứng trước toàn bộ tiền giải phóng mặt bằng để giải phóng mặt bằng dự án; phương án 2 là nhà đầu tư và tỉnh cũng bỏ vốn để giải phóng mặt bằng; phương án 3 là vay nguồn vốn ngân hàng để giải phóng mặt bằng.

Lãnh đạo Sở Tài chính báo cáo dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh về cơ chế ứng trước kinh phí của nhà đầu tư để bồi thường GPMB các dự án trọng điểm

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Đường nhấn mạnh: Công tác giải phóng mặt bằng là rất quan trọng trọng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh thống nhất thông qua dự thảo, đồng thời yêu cầu Sở Tài chính chỉnh sửa lại dự thảo để trình kỳ họp HĐND tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh thảo tờ trình trình Thường trực Tỉnh ủy đển xin ý kiến về dự thảo trên.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên - Môi trường báo cáo quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp

Cũng trong chiều nay, UBND tỉnh đã thống nhất thông qua Quy định hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng và hạn mức công nhận diện tích đất nông nghiệp do tự khai hoang cho hộ gia đình, cá nhân để sử dụng vào mục đích nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Dự thảo Nghị quyết HDND tỉnh về một số cơ chế chính sách cho nghệ sỹ, diễn viên hai đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh.

Hoàng Vĩnh