Thêm 1 nhà báo của Tạp chí Công Thương bị thu hồi thẻ vì khai gian hồ sơ

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định thu hồi thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung, công tác tại Tạp chí Công Thương, do chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ.
 
Hôm nay, 12/9/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn vừa ký Quyết định số 1517 về việc thu hồi thẻ nhà báo đã cấp cho bà Lê Phương Dung, công tác tại Tạp chí Công Thương thuộc Bộ Công Thương.
 
Đây là nhà báo thứ 2 của Tạp chí Công Thương bị Bộ TT&TT ra quyết định thu hồi thẻ trong vòng gần 1 tháng qua.
 
Quyết định nêu rõ: thu hồi thẻ nhà báo số ITT 02914 thời hạn 2011 – 2015 đã cấp cho bà Lê Phương Dung, công tác tại Tạp chí Công Thương, do bà Dung chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ.
 
Tổng Biên tập Tạp chí Công thương có trách nhiệm thu hồi thẻ nhà báo của bà Lê Phương Dung nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) theo đúng các quy định của pháp luật về báo chí.
 
Trước đó, ngày 28/8/2015, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định số 1439 về việc thu hồi thẻ nhà báo đã cấp cho ông Nguyễn Hồng Lực, công tác tại Tạp chí Công thương. Lý do cũng là chưa có trình độ đại học nhưng khai không trung thực khi xét cấp thẻ./.
Theo Infonet