Thêm 14 hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định công nhận thêm 14 bảo vật quốc gia. Như vậy sau 5 đợt công nhận, hiện nay chúng ta có 88 bảo vật quốc gia.
 
Những bảo vật quốc gia vừa được công nhận gồm:
 
1. Ngẫu tượng Linga - Yoni. Niên đại: thế kỷ 5 - 6, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Trà Vinh.
 
2. Phù điêu Trà Liên 1. Nửa cuối thế kỷ 9, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.
 
 
Phù điêu Trà Liên 1
 
3. Phù điêu Trà Liên 2. Nửa cuối thế kỷ 9, Bảo tàng tỉnh Quảng Trị.
 
4. Phù điêu Thần Brahama. Thế kỷ 12 - 23, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Tổng hợp Bình Định.
 
5. Thống gốm hoa nâu. Thế kỷ 13 - 14, triều Trần, hiện lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
 
6. Bia “Thanh Mai Viên Thông tháp bi”. Năm 1362 đời vua Trần Dụ Tông. Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
 
7. Bia vua Lê Thái Tổ. Năm 1431. Đền thờ vua Lê Thái Tổ, xã Lê Lợi, huyện Nậm Nhùn, tỉnh Lai Châu.
 
8. Bia Đại Việt Lam Sơn Chiêu Lăng bi. Cuối thế kỷ 15. Khu di tích lịch sử Lam Kinh, xã Xuân Lam, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
 
9. Đôi chuông chùa Đà Quận. Năm 1611 thời nhà Mạc. Khu di tích Chùa Đà Quận, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng.
 
10. Tượng Thiền sư Vũ Khắc Minh và Tượng Thiền sư Vũ Khắc Trường. Giữa thế kỷ 17. Chùa Đậu, huyện Thường Tín, Hà Nội.
 
11. Tượng Trấn Vũ đền Quán Thánh. Khoảng cuối thế kỷ 17 - đầu thế kỷ 18. Đền Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội.
 
12. Cửu Phẩm Liên Hoa chùa Động Ngọ. Năm 1692, đời vua Lê Hy Tông. Chùa Động Ngọ, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.
 
13. Ấn vàng “Đại Việt quốc Nguyễn chúa vĩnh trấn chi bảo”. Năm Vĩnh Thịnh thứ 5 (1709). Bảo tàng Lịch sử quốc gia.
 
14. Tập Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa 1945 - 1946 (từ 30.8.1945 - 28.2.1946). Trung tâm Lưu trữ quốc gia III, Bộ Nội vụ.
 
Như vậy, sau 5 đợt công nhận, hiện chúng ta đang có 88 bảo vật quốc gia. Các đợt công nhận trước, số lượng bảo vật lần lượt là: đợt 1 có 30 bảo vật, đợt 2 có 37 bảo vật, đợt 3 có 12 bảo vật và đợt 4 với 25 bảo vật.
 
Theo TNO