Thêm dự án mới cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số nghèo

(Baonghean) - Sáng 23/5, tại TP. Vinh, Sở NN và PTNT, Sở Công thương, Viện Nghiên cứu và Phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam cùng tổ chức Oxfam đã tổ chức hội thảo khởi động dự án mới: “Mở rộng phát triển chuỗi giá trị mây/lùng cho phụ nữ và người dân tộc thiểu số nghèo”. Đây là một trong những hoạt động xóa đói giảm nghèo được tổ chức Oxfam thực hiện tại Nghệ An. Dự án sẽ mở rộng qui mô các hoạt động đang thực hiện tại huyện Tương Dương và triển khai tiếp tại 3 huyện Quế Phong, Quỳ Châu và Con Cuông. Mục tiêu tăng 30 - 40% thu nhập cho khoảng từ 2.500 đến 3.000 người hưởng lợi.

Dự án sẽ thực hiện trong thời gian 3 năm, được tài trợ bởi Oxfam và cơ quan Phát triển Hợp tác Thụy Sĩ với tổng nguồn kinh phí khoảng 28 tỷ đồng.


Mai Hương (Đài PT-TH tỉnh)