Thêm kênh phối hợp hỗ trợ tín dụng khu vực nông nghiệp, nông thôn

Ngày 15/8, NHNN đã có văn bản  yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp với các Sở NN&PTNT trên địa bàn để cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đề nghị NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ với Sở NN&PTNT, các hiệp hội, ngành nghề trên địa bàn chủ động tìm hiểu, nắm bắt thông tin về những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn (số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng sản xuất, hàng tồn kho, tỷ lệ hàng tồn kho, tình hình tài chính, khả năng tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng…), từ đó phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn đề xuất các giải pháp hỗ trợ và mở rộng tín dụng cho phù hợp, hiệu quả đối với từng ngành nghề, lĩnh vực của địa phương.

Ngoài ra, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố được giao làm đầu mối, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn rà soát, đánh giá cụ thể thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Trên cơ sở đó, tập trung đầu tư cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có triển vọng tốt, có khả năng phát triển, vượt qua khó khăn trong giai đoạn hiện nay, hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường.

NHNN cũng yêu cầu NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách hỗ trợ để thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; kiến nghị các biện pháp bình ổn giá lương thực, nông sản, chăn nuôi, thủy sản hợp lý nhằm ổn định và phát triển sản xuất, bảo đảm lợi ích cho người nông dân. Bên cạnh đó, NHNN chi nhánh các tỉnh, thành phố cần khuyến khích các tổ chức tín dụng đưa ra các sản phẩm tín dụng mới, hiệu quả và  trực tiếp hỗ trợ đối với khách hàng; Tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng trên địa bàn theo chỉ đạo và hướng dẫn của NHNN.

Theo NHNN, cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn, đặc biệt là khôi phục lại hoạt động sản xuất ở các vùng vừa bị thiên tai, bão lụt là ưu tiên hàng đầu của ngành Ngân hàng trong bốn ưu tiên cho vay trong năm 2012. Việc cho vay tín dụng nông thôn trong năm 2012 không chỉ nhằm đáp ứng được nhu cầu sản xuất kinh doanh bình thường của khu vực này, mà còn hướng tới xây dựng các cơ sở chế biến lúa gạo, nông sản, hải sản.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T