Thêm ưu đãi cho doanh nghiệp ưu tiên tham gia xuất nhập khẩu

Tổng cục Hải quan đã chính thức phổ biến những quy định mới về điều kiện doanh nghiệp ưu tiên trong hoạt động xuất nhập khẩu.


Tổng cục Hải quan đã chính thức phổ biến những quy định mới về điều kiện doanh nghiệp ưu tiên (DN AEO), trong hoạt động xuất nhập khẩu (XNK) với cộng đồng doanh nghiệp. Đây là những nội dung quan trọng được quy định tại Thông tư 86/2013/TT-BTC (có hiệu lực kể từ giữa tháng 8/2013) thay thế Thông tư 63/2011/TT-BTC áp dụng thí điểm chương trình DN AEO).


Điều chỉnh điều kiện trở thành DN AEO


Điều kiện về kim ngạch XNK được tham gia DN AEO được điều chỉnh giảm đáng kể, nhằm phù hợp với khả năng, năng lực hoạt động của DN hiện nay.

Cụ thể, Thông tư 63 và Thông tư 105 quy định mức kim ngạch là 350 triệu USD/năm đối với DN ưu tiên loại 1 và 70 triệu USD/năm đối với DN ưu tiên loại 2.Dự kiến đến năm 2020 có gần 100 DN có thể được công nhận DN ưu tiên.
(Ảnh: Tamnhin)

Tại Thông tư 86, quy định kim ngạch đối với DN ưu tiên loại 1 tối thiểu đạt 200 triệu USD/năm; tương ứng với loại 2 là tối thiểu đạt 50 triệu USD/năm; không xét kim ngạch đối với DN ưu tiên loại 3 (DN công nghệ cao).

Với mức kim ngạch đã được điều chỉnh này, dự kiến đến năm 2020 có gần 100 DN có thể được công nhận DN ưu tiên. Số lượng này phù hợp với các điều kiện của cơ quan hải quan. Bên cạnh đó vẫn đáp ứng được yêu cầu là khuyến khích các DN vừa và nhỏ của Việt Nam, nhất là các DN XK nông, thủy sản, dệt may, da giầy.

Phó cục trưởng Cục Kiểm tra sau thông quan-Tổng cục Hải quan Lê Thu, Thông tư 86 quy định rút ngắn thời hạn đánh giá quá trình tuân thủ pháp luật của DN là 24 tháng  thay vì 36 tháng như Thông tư 63; phù hợp với thời hiệu xử lý vi phạm hành chính quy định tại Nghị định 97/2007/NĐ-CP.

Đến nay, trên cả nước đã có 14 DN AEO trong đó có 9 DN FDI và 5 DN Việt Nam.

Ngành Hải quan đặt ra mục tiêu phấn đấu đến hết năm 2013 sẽ công nhận 20 DN AEO. 


Cơ quan quản lý nhà nước đánh giá tuân thủ pháp luật của DN được rút gọn, chỉ còn 2 cơ quan tham gia là cơ quan hải quan và cơ quan thuế nội địa. Thời hạn DN được hưởng chế độ ưu tiên lần đầu là 36 tháng. Sau thời hạn này Tổng cục Hải quan sẽ xem xét đánh giá lại, nếu DN vẫn đáp ứng đủ điều kiện, căn cứ vào mức độ tôn thủ pháp luật, sẽ tiếp tục được gia hạn từ 36 đến 60 tháng…


Quy định mới, còn có ưu điểm không khắt khe với những sai sót của DN trong quá trình làm thủ tục hải quan. Các vi phạm về thủ tục (mức phạt vi phạm dưới 2 triệu đồng) không bị coi là vi phạm pháp luật; phù hợp với thông lệ quốc tế của một số nước như Hàn Quốc, Nhật Bản… Việc đánh giá điều kiện về tuân thủ pháp luật của DN chủ yếu là căn cứ tính chất vi phạm như: buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; gian lận, trốn thuế bị phạt từ 1 lần trở lên.

Hưởng nhiều lợi thế về thủ tục hải quan và thuế


DN AEO được hưởng nhiều lợi thế khi được cơ quan nhà nước tạo thuận lợi về thủ tục XNK, thủ tục thuế.

Theo Thông tư 63, DN AEO được miễn kiểm tra hồ sơ hải quan, miễn kiểm tra thực tế hàng hóa (trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm), trong khâu thông quan. Trong thời gian DN được hưởng chế độ ưu tiên, cơ quan hải quan không thực hiện kiểm tra sau thông quan (trừ trường hợp có vi phạm rõ ràng).

DN AEO còn được ưu tiên các thủ tục về thuế, được áp dụng chế độ tự thanh khoản, hoàn thuế trước, kiểm tra sau. DN không phải nộp tiền chậm nộp, không bị xử lý vi phạm hành chính về hải quan về thuế đối với các trường hợp bị ấn định về thuế do mã số hàng hóa đã được cơ quan hải quan thống nhất, thẩm định trước đó không đúng và DN vẫn được coi là tuân thủ pháp luật./.


Theo VOV – H V