Theo dõi, bổ sung các vụ việc được phát hiện trong quá trình điều tra

(Baonghean) - Sáng 14/10, Ban chỉ đạo tỉnh về Phòng, chống tham nhũng đã tiến hành phiên họp để nghe và cho ý kiến về tình hình công tác quý III và triển khai nhiệm vụ quý IV. Đồng chí Hồ Đức Phớc- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh về Phòng chống tham nhũng (PCTN) chủ trì buổi làm việc.
 
Trong 3 tháng qua, thực hiện chương trình, kế hoạch hành động PCTN, cấp uỷ các cấp đã sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ3 về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí", sơ kết giai đoạn 1 Chiến lược quốc gia về PCTN; tiếp tục phổ biến, quán triệt các quy định của Đảng, Nhà nước về PCTN, gắn với cải cách hành chính, học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; chỉ đạo các cấp các ngành tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng bằng xây dựng các chế độ định mức tiêu chuẩn, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn hoá công sở, chuyển đổi vị trí công tác…Ngoài kiểm tra của cấp uỷ đảng đối với 464 đảng viên và 432 tổ chức đảng, toàn ngành thanh tra thực hiện 45 cuộc thanh tra kinh tế xã hội, trong đó 40 cuộc theo kế hoạch và 5 cuộc đột xuất. Qua thanh tra phát hiện 18 đơn vị có sai phạm về kinh tế với số tiền 5,55 tỷ đồng, kiến nghị xử lý về kinh tế 5,46 tỷ đồng.

Trên lĩnh vực đấu tranh PCTN, trong quý 3, Cơ quan điều tra đã khởi tố 1 vụ án với 4 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn và lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Viện Kiểm sát truy tố 1 bị can về tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ; Toà án 2 cấp xét xử 3 vụ liên quan đến tội phạm tham nhũng…
 
Tại buổi làm việc, sau khi nghe đại diện Thanh tra tỉnh báo cáo tình triển triển khai kế hoạch tổng kết 5 năm Luật PCTN, kế hoạch sơ kết chiến lược quốc gia về PCTN, báo cáo tiến độ, kết qủa xử lý giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền của các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh về PCTN, đồng chí Hồ Đức Phớc đã cho ý kiến chỉ đạo một số vụ việc; đồng thời nhấn mạnh 10 nội dung trọng tâm công tác của Ban chỉ đạo trong quý IV là: tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ xây dựng báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết TƯ3. Phối hợp với Thanh tra tỉnh đôn đốc sơ kết 5 năm thực hiện Luật PCTN gắn với sơ kết kết quả giai thực hiện đoạn 1 Chiến lược quốc gia về PCTN; kiểm tra công tác PCTN theo chương trình tại một số đơn vị. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát các vụ việc, vụ án liên quan đến tham nhũng công dân tố cáo kéo dài. Theo dõi đôn đốc, bổ sung các vụ việc liên quan đến tham nhũng được phát hiện trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử; rà soát, tiếp nhận, xử lý đơn thư, tin báo liên quan đến hành vi tham nhũng; mở hội nghị chuyên đề về phát huy vai trò của UBMTTQ các cấp  và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị đối với công tác đấu tranh PCTN…


Nguyễn Hải