Thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cơ sở giáo dục ĐH công lập

Ngày 24/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký Nghị quyết số 77 về việc thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 - 2017.
 
Khuyến khích các ĐH công chủ động
 
Theo đó, việc thí điểm này nhằm khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học công lập chủ động khai thác, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn lực để nâng cao chất lượng đào tạo đại học và giảm chi cho Ngân sách nhà nước, đồng thời không làm giảm cơ hội tiếp cận giáo dục đại học của sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách. 
Ảnh Văn Chung
Chính phủ quyết nghị cơ sở giáo dục đại học công lập khi cam kết tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động chi thường xuyên và chi đầu tư được thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện.
 
Trong đó, về thực hiện nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, các trường đại học tự chủ quyết định mở ngành, chuyên ngành đào tạo theo nhu cầu xã hội khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; xác định chỉ tiêu tuyển sinh theo quy định và tổ chức tuyển sinh bảo đảm tính công khai, minh bạch.
 
Đồng thời, quyết địnhcác hoạt động đào tạo (chương trình đào tạo; phương pháp giảng dạy; phương pháp thi;...) bảo đảm chuẩn đầu ra và thực hiện kiểm định chất lượng theo quy định; quyết định liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trêncơ sở chương trình liên kết đã được kiểm định chất lượng. Chỉ tiêu liên kết đào tạo được tính trong tổng chỉ tiêu đào tạo do nhà trường tự xác định theo quy định.
 
Quyết định hướng nghiên cứu; khuyến khích thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học; Thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công do nhà nước đặt hàng.
 
Tự quyết mức học phí
 
Về tổ chức bộ máy, nhân sự, các trường đại học tự chủ quyết định thành lập mới, sáp nhập, chia, tách,giải thể; quy định chức năng, nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các tổ chức trực thuộc.
 
Bên cạnh đó, quyết định cơ cấu và số lượng người làm việc; tuyển dụng viên chức, nhân viên hợp đồng lao động sau khi được Hội đồng trường thông qua; ký kết hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý, sử dụng và chấm dứt hợp đồng theo quy định của pháp luật; giao kết hợp đồng lao động với giảng viên, nhà khoa học là người nước ngoài để bảo đảm nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
 
Các trường ĐH công cũng được tự chủ quyết định mức học phí bình quân (của chương trình đại trà) tối đa bằng mức trần học phí do Nhà nước quy định cộng với khoản chi thường xuyên ngân sách nhà nước cấp bình quân cho mỗi sinh viên công lập trong cả nước.
 
Quyết định mức học phí cụ thể (cao hoặc thấp hơn mức học phí bình quân) đối với từng ngành, nghề,chương trình đào tạo theo nhu cầu người học và chất lượng đào tạo, bảo đảm mức học phí bình quân trong nhà trường không vượt quá giới hạn mức học phí bình quân tối đa nêu trên; thực hiện công khai mức học phí cho người học trước khi tuyển sinh.
 
Miễn, giảm học phí cho sinh viên nghèo
 
Theo Nghị quyết ban hành,các trường đại học tự chủ phải xây dựng, thực hiện chính sách cấp học bổng đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên giỏi; sinh viên là đối tượng chính sách; miễn, giảm học phí cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách và hỗ trợ phần chênh lệch giữa mức hỗ trợ của Nhà nước với mức học phí của nhà trường.
 
Ưu tiên bố trí nơi ở cho sinh viên nghèo, sinh viên là đối tượng chính sách ở ký túc xá và miễn, giảm tiền thuê ký túc xá và các chính sách khác tùy theo điều kiện của từng trường.
 
Nhà nước tăng mức cho vay ưu đãi đối với sinh viên của các trường được giao tự chủ… 
Trách nhiệm của cơ sở giáo dục ĐH công lập ngoài thực hiện cam kết đảm bảo chất lượng đào tạo phải xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ đảm bảo tính công khai, minh bạch. Đồng thời,có cơ chế để cán bộ, giảng viên, người lao động, sinh viên và các tổ chức xã hội tham gia giám sát hoạt động của nhà trường.
 
Bộ GD-ĐT chủ trì kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Nghị quyết, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Quý IV hàng năm tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình triển khai việc thí điểm...
Theo VietNamNet