Thi đua sản xuất, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng

(Baonghean.vn) - Sáng 22/12, đồng chí Nguyễn Xuân Đường – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Hội Nông dân tỉnh.

Cùng tham dự làm việc có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng và một số sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đường chủ trì cuộc làm việc

Năm 2014, công tác xây dựng, củng cố tổ chức hội tiếp tục được các cấp Hội Nông dân quan tâm. Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực triển khai nhiều phong trào thi đua, nhất là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, gắn với nhiều mô hình kinh tế mới có hiệu quả, tạo sức lan tỏa.

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhị - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của Hội

Trong năm, các cấp Hội đã xây dựng và nhân rộng 278 mô hình chăn nuôi, trồng trọt và một số nghề truyền thống của địa phương; giúp được 467 hộ nông dân thoát nghèo. Hội Nông dân tỉnh cũng đã tôn vinh 121 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu.

Đồng chí Hồ Ngọc Sỹ - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát biểu khẳng định vai trò của hội nông dân trong phát triển kinh tế nông nghiệp

Đặc biệt trong phong trào xây dựng nông thôn mới, các cấp Hội đã vận động nông dân tự nguyện hiến 1.230 nghìn mét vuông đất ruộng, đất vườn; đóng góp 3,6 triệu ngày công lao động và hơn 4.000 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, cơ sở văn hóa, giáo dục... Thông qua đó góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Phong trào hội từ tỉnh đến cơ sở hoạt động rất tích cực mang tính lan tỏa trên diện rộng và có chiều sâu.

Đồng chí Lê Văn Cầm - Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy phát biểu gợi mở một số định hướng đưa phong trào nông dân phát triển trong thời gian tới

Tại cuộc làm việc, đại diện các sở, ban, ngành đều phát biểu ý kiến làm rõ một số kết quả của Hội Nông dân các cấp và một số hạn chế, nhất là trong việc phát huy tính chủ động, năng động của giai cấp nông dân.

Đồng chí Phạm Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tham gia ý kiến tại cuộc làm việc

Các đại biểu cũng đã gợi mở những định hướng nhằm nâng cao vai trò nòng cốt của tổ chức Hội Nông dân từ tỉnh đến cơ sở trong các phong trào nông nghiệp, nông thôn và nông dân trong thời gian tới.

Đồng chí Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên - Môi trường phát biểu về sự phối hợp giữa Hội Nông dân với chính quyền các cấp trong công tác dồn điền, đổi thửa

Kết luận tại cuộc làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường ghi nhận kết quả hoạt động của Hội Nông dân và các phong trào nông dân từ tỉnh đến cơ sở thời gian qua, góp phần quan trọng vào công tác xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức Hội vững mạnh; thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh - quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2015 là năm cuối cùng thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2011 – 2015); năm chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp; năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị về Nghệ An, vì vậy nhiệm vụ đặt ra là cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức Hội Nông dân các cấp theo hướng hiệu quả, chọn việc để làm. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua sản xuất, thi đua làm giàu chính đáng, thi đua xóa nghèo bền vững và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường kết luận tại cuộc làm việc

Trước mắt cần vận động nông dân tập trung triển khai sản xuất vụ xuân, phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Hội Nông dân tỉnh cũng cần hướng dẫn cho Hội Nông dân các cấp khai thác tiềm năng địa phương mình để phát triển kinh tế; sâu sát thực tiễn, từ đó đề xuất với tỉnh các cơ chế, chính sách cho nông dân, góp phần xây dựng nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn dịch vụ, dạy nghề và ứng dụng khoa học, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, thu nhập cho người nông dân. Phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện giám sát chất lượng các dịch vụ nông nghiệp như phân bón, giống, thức ăn chăn nuôi, bảo vệ quyền lợi cho người nông dân; tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống các tệ nạn xã hội tại địa bàn nông thôn....   

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường cũng đã ghi nhận một số đề xuất của Hội Nông dân, đồng thời giao nhiệm vụ cho một sở, ban, ngành phối hợp cùng với Hội Nông dân tỉnh tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc.

Video clip Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại Hội Nông dân tỉnh:

.

MAI HOA - SỸ MINH