Thi hát về hai cuộc kháng chiến và Bác Hồ

Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, cuộc thi hát các bài hát về hai cuộc kháng chiến và Bác Hồ cấp cơ sở nên được triển khai từ năm 2013 và tổ chức thi toàn quốc vào năm 2014.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Hội Nhạc sĩ Việt Nam, VTV, VOV, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Quốc phòng và các cơ quan, tổ chức liên quan xây dựng Đề án tổ chức cuộc thi định kỳ hát các bài hát về hai cuộc kháng chiến và Bác Hồ để trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 31/3/2013.

Để cuộc thi hát góp phần làm sống lại lịch sử dân tộc, xây dựng lòng tự hào về đất nước và Bác Hồ, trong nội dung thi cần có phần giới thiệu về nguồn gốc tác phẩm và tác giả bài hát, bối cảnh xã hội khi bài hát ra đời. Theo Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, có thể chia thí sinh thành hai nhóm tham gia là ca sĩ không chuyên và ca sĩ chuyên nghiệp, có thể có giải thưởng cho ca sĩ là thanh niên (dưới 30 tuổi) và cả ca sĩ lớn tuổi hơn. Bộ Quốc phòng có thể có giải thưởng riêng cho ca sĩ hát các bài về Quân đội, các quân binh chủng của Quân đội.

Theo Phó Thủ tướng, cuộc thi cấp cơ sở nên được triển khai từ năm 2013 và thi toàn quốc năm 2014 nhân dịp 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ và 70 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam .


Theo (cand.com.vn) - HL