Thí sinh không được đổi môn thi tự chọn sau hạn đăng ký

Quy định của Bộ GD&ĐT, ngày 7/5/2014 hết hạn đăng ký dự thi, thí sinh không được đổi môn thi tự chọn.
Thời gian thu phiếu đăng ký dự thi, hồ sơ đăng ký dự thi cụ thể từ 25/4 đến 7/5/2014
 
Bộ GD&ĐT yêu cầu trường phổ thông kiểm tra toàn bộ hồ sơ đăng ký dự thi và các hồ sơ có liên quan đến kỳ thi, xem xét điều kiện dự thi của từng thí sinh, xác nhận tư cách thí sinh, quyết định không cho thí sinh dự thi nếu không đủ điều kiện và hồ sơ hợp lệ; đồng thời, thông báo trực tiếp cho thí sinh.
 
Chậm nhất là ngày 10/5/2014, các trường phổ thông hoàn chỉnh các công việc trên, bàn giao danh sách thí sinh đăng ký dự thi cho sở GD&ĐT; đồng thời chịu trách nhiệm bảo quản hồ sơ đăng ký dự thi và danh sách thí sinh đăng ký dự thi để xuất trình kịp thời phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra và yêu cầu sửa chữa (nếu có).
 
Trước ngày 20/5, các trường phổ thông sẽ nhận danh sách các hội đồng coi thi, danh sách thí sinh dự thi theo trường. Hiệu trưởng trường phổ thông có trách nhiệm rà soát, xác nhận tính chính xác của các thông tin, sau đó, nộp lại sở và niêm yết các danh sách để thông báo cho thí sinh.
Theo GD&TĐ