Thị ủy Hoàng Mai: Quán triệt Nghị quyết Trung uơng 10 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 14/3, Ban Thường vụ thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI) và triển khai chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015" cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của thị xã. 
 
Hội nghị đã nghe Phó Giáo sư - Tiến sỹ Bùi Đình Phong - giảng viên Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt và phân tích các nội dung chuyên đề " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” .
 
 
Toàn cảnh hội nghị
 
 
Cũng tại hội nghị, thị ủy Hoàng Mai cũng đã triển khai kế hoạch học tập Nghị quyết TƯ 10 và chỉ đạo đội ngũ cán bộ chủ chốt tự giác nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc triển khai Nghị quyết ở cơ sở. Mỗi tổ chức cơ sở Đảng cần xây dựng chương trình hành động sát với thực tiễn, có cách làm sáng tạo để đưa Nghị quyết của Đảng và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015” đi vào cuộc sống có hiệu quả.
 
Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Hồng Vũ - Bí thư Thị ủy yêu cầu, sau hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt, phổ biến Nghị quyết TƯ10 một cách nghiêm túc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện với những nội dung thiết thực, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện cụ thể của địa phương, cơ quan, đơn vị mình./.
 
Nguyễn Vân