Thị xã Hoàng Mai quán triệt Nghị quyết TƯ 7 (Khóa XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 19/8, Thị ủy Hoàng Mai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết TƯ 7 (khóa XI) cho các cán bộ lãnh đạo chủ chốt từ Thị xã đến cơ sở; báo cáo viên cấp thị xã; cán bộ, đảng viên Thị ủy, UBND, quân sự Thị xã.Toàn cảnh hội nghị 

Tại hội nghị, các đại biểu được học tập, nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết T.Ư 7 về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết TƯ 4 - khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” và các Kết luận Hội nghị lần thứ 7 BCH TƯ (khóa XI) về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở”; “Một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020”; “Việc tiếp thu ý kiến nhân dân góp ý vào Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992”.

Sau hội nghị, cấp cơ sở sẽ tiến hành triển khai Nghị quyết đến tận cán bộ, đảng viên nhằm đưa Nghị quyết hội nghị TƯ 7 sớm đi vào cuộc sống.


Quách Hữu Quyết