Thị xã Hoàng Mai: Quán triệt NQ số 11 của BTV Tỉnh ủy

(Baonghean.vn) - Sáng 17/10,  Ban thường vụ Thị ủy Hoàng Mai tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết số 11 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về “ Xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo”  cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp thị xã.
 
Nghị quyết số 11 của BTV Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Hoàng Mai đến năm 2020 và những năm tiếp theo được ban hành ngày 18/9/2014 có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị của thị xã Hoàng Mai. Nghị quyết ra đời đã kịp thời định hướng cho thị xã phát triển đô thị theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xác định Hoàng Mai là 1 trong 3 cực tăng trưởng, tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Đến năm 2020 cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại III, phấn đấu được công nhận đô thị loại III trước năm 2025. 
Toàn cảnh hội nghị
 
Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo thị xã đã trực tiếp quán triệt nội dung Nghị quyết; kế hoạch quán triệt nghị quyết và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 11 của Ban thường vụ Tỉnh ủy; đề án xây dựng, phát triển thị xã Hoàng Mai giai đoạn 2014 – 2020, có tính đến năm 2030. Thông qua hội nghị này đã tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên hiểu rõ các quan điểm, chủ trương của tỉnh, động viên nhân dân thi đua lập thành tích thực hiện Nghị quyết, góp phần xóa bỏ tư tưởng trong chờ, ỷ lại, quyết tâm xây dựng thị xã Hoàng Mai ngày càng giàu mạnh như tinh thần Nghị quyết số 11 đã đề ra. Ngay sau hội nghị quán triệt này, các cơ sở trên toàn địa bàn thị xã sẽ tiếp tục tổ chức hội nghị quán triệt NQ 11 của Ban thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đến toàn thể cán bộ, đảng viên của địa phương và đơn vị mình./.
 
Nguyễn Vân