Thị xã Thái Hoà quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI)

(Baonghean.vn) - Ngày 11/4, Thị uỷ Thái Hoà đã tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cho 230 cán bộ chủ chốt thị xã.


Các đại biểu được nghe đồng chí Lê Bá Hùng - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ trực tiếp giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết; ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác xây dựng đảng trong tình hình hiện nay. Sau khi xem VCD bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị BCH Trung ương lần thứ 4 (khoá XI), các đại biểu đã nghe các đồng chí trong BTV Thị uỷ hướng dẫn kế hoạch phổ biến, quán triệt Nghị quyết cho các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ; các bước kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theo kế hoạch thực hiện nghị quyết.

 


                         Toàn cảnh Hội nghị quán triệt NQTƯ4.


Hội nghị cũng dành thời gian để các đại biểu nghiên cứu, thảo luận, tham gia góp ý vào các kế hoạch của Thị ủy nhằm cụ thể hóa việc tiến hành tự phê bình và phê bình trong các cấp ủy, từng đảng viên sao cho có hiệu quả thiết thực, sát đúng với tình hình thực tế của địa phương.

 

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Bá Hùng nhấn mạnh: mục tiêu Thị uỷ đề ra trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 lần này là phải nghiêm túc, đồng bộ, toàn diện, khẩn trương, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội; đồng thời không để rơi vào trì trệ, hình thức; gắn việc thực hiện NQ TƯ 4 với nhiệm vụ phát triển KT-XH, tăng cường AN-QP, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống cho nhân dân trên địa bàn Thị xã Thái Hoà.


Sỹ Thành