Thông báo bán đấu giá

(Baonghean.vn) - Công ty TNHH đấu giá An Mạnh tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng 80 lô đất ở tại xã Quỳnh Hậu, huyện Quỳnh Lưu.

Tổng giá khởi điểm: 6.237.260.000 đồng

Tổng diện tích: 9297,8 m2

Đăng ký tham gia đấu giá đến 16 giờ ngày 12/02/2017

Thời gian dự kiến tổ chức vào ngày 13/02/2017 tại UBND xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Lưu, Nghệ An

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty TNHH đấu giá An Mạnh, khối 5, phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An

Số điện thoại: 0948 403 868 hoặc 0388 956 777

Giám đốc:

Nguyễn Thái Dũng