Thông báo bán đấu giá tài sản

(Baonghean.vn) - Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức BĐG:

1.      QSD 04 lô đất ở tại xã Hưng Long, Hưng Nguyên, tổng DT 791,8m2, tổng GKĐ 638.580.000đ

2.      QSD 01 lô đất ở tại xã Hưng Lợi, Hưng Nguyên, DT 200m2, GKĐ 400.000.000đ

3.      QSD 22 lô đất ở tại xã Nghĩa Đồng, Tân Kỳ, tổng DT 3.520m2, GKĐ 4.048.000.000đ

4.      QSD 19 lô đất ở tại xã Tân Phú, Tân Kỳ, tổng DT 3.800m2, GKĐ 1.900.000.000đ

Thời gian dự kiến tổ chức ĐG vào ngày 31/10/2016 và ngày 3/11/2016 tại UBND xã có đất đấu giá. 

Liên hệ:  Số ĐT: 0987.842.724 – 0913.09.07.49