Thông báo bán đấu giá tài sản

Công ty CP Tài chính & Đấu giá Quang Minh tổ chức bán đấu giá:
 
Quyền sử dụng 147m2 đất tại khối 1 TT Cầu Giát, Quỳnh Lưu.
 
Giá khởi điểm: 1.800.000.000đ.
 
Thời gian dự kiến tổ chức đấu giá vào ngày 8/6/2016 tại Chi cục Thi hành án huyện Quỳnh Lưu.
 
Liên hệ:  Số ĐT: 0987.842.724 – 0913.09.07.49.