Thông báo giờ làm việc mùa hè

 
(Baonghean.vn) - Ngày 31/3, UBND tỉnh Nghệ An có công văn (số 170/TB-UBND) thông báo về giờ làm việc mùa hè năm nay. Nội dung như sau:
 
Để  phù hợp với thời tiết, khí hậu từng mùa, bắt đầu từ ngày 16 tháng 4 năm 2015 đến ngày 15 tháng 10 năm 2015, các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan đảng, đoàn thể và tổ chức chính trị, chính trị - xã hội trong tỉnh thực hiện thống nhất giờ làm việc mùa hè, cụ thể như sau:
 
- Buổi sáng từ 7 giờ 00' đến 11 giờ 30'
 
- Buổi chiều từ 13 giờ 30' đến 17 giờ 00'
 
Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị trong tỉnh biết và thực hiện.
 
TL. Chủ tịch
Chánh văn phòng
Nguyễn Quang Trạch