Thông báo kết quả Đại hội XII tới đội ngũ báo cáo viên toàn quốc.

(Baonghean.vn) - Sáng 29/1, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên trực tuyến toàn quốc định kỳ tháng 2/2016.
 
Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Trần Quốc Khánh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì. Tham dự có gần 70 báo cáo viên của Tỉnh ủy và các huyện, thành, thị ủy, các đảng ủy trực thuộc.

Thay mặt lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban đã thông báo một số thông tin về diễn biến và các kết quả chính của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Trần Quốc Khánh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo chủ trì tại điểm cầu Nghệ An.

Theo đó, sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu và chương trình đề ra. Quá đó, thể hiện trí tuệ, quyết tâm và ý chí thống nhất của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân; các đại biểu tham dự Đại hội đã thảo luận dân chủ, nhất trí thông qua các văn kiện quan trọng, đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và xác định các chỉ tiêu chủ yếu để định hướng cho sự phát triển đất nước trong giai đoạn tới.

Định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị các tổ chức Đảng, chính trị - xã hội tổ chức các hội nghị dưới nhiều hình thức, đồng thời tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả và ý nghĩa thành công Đại hội XII của Đảng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, kết hợp với tuyên truyền kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Bính Thân tạo không khí phấn khởi, tin tưởng trong các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu của công cuộc đổi mới, hội nhập của đất nước.
 
Sỹ Thành
(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)