Thông báo mời chào hàng cạnh tranh

Bên mời thầu: Đài Truyền thanh – truyền hình thị xã Hoàng Mai

Tên gói thầu: Máy quay chuyên dụng phục vụ công tác đài TT-TH Thị xã Hoàng Mai.

Giá gói thầu: 195.000.000 đồng (một trăm chín mươi lăm triệu đồng chẵn)

Thời gian phát hành HSYC chào hàng: Từ ngày 25/6/2015 đến ngày 30/6/2015. (từ 7h30 đến 17 giờ, kể cả ngày thứ bảy và chủ nhật)

Hạn cuối tiếp nhận HSDXt: 17h ngày 30/6/2015.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh

Địa chỉ phát hành: Đài Truyền thanh – truyền hình thị xã Hoàng Mai. Khối Yên Trung, phường Quỳnh Dị, Thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.