Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI)

(Baonghean.vn) - Sáng 12/6, Đảng ủy BĐBP Nghệ An tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị TW 7 (khóa XI) cho các đồng chí cán bộ chiến sỹ, đảng viên cơ quan Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh.
 
Tại Hội nghị, cán bộ, chiến sỹ được nghe Thượng tá Nguyễn Kim Đồng - Phó Chủ nhiệm Chính trị - BĐBP tỉnh thông tin những nội dung, kết quả quan trọng của Hội nghị TW 7 khoá XI (họp từ ngày 2/5 đến ngày 11/5/2013), gồm các vấn đề: Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo; Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; và một số vấn đề quan trọng khác.
 
Theo Kế hoạch của Đảng ủy BĐBP tỉnh, sau hội nghị này, các chi bộ, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức quán triệt kết quả Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể đội ngũ cán bộ đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị nhằm tạo sự thống nhất cao trong toàn đơn vị, quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.


Hùng Phong