Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI

26/06/2012 14:35

TM. THƯỜNG TRỰC

(Baonghean) Thực hiện Luật tổ chức HĐND - UBND ngày 26/11/2003; Quy chế hoạt động HĐND năm 2005 và Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 9/12/2011 của HĐNDtỉnh về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2012, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An quyết định triệu tập kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2011 - 2016 để đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2012, thông qua các nghị quyết của HĐND tỉnh về một số chế độ chính sách và quyết định một số nội dung quan trọng khác.


Kỳ họp tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 11/7 đến 13/7/2012 tại Thành phố Vinh.

Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo đến các vị đại biểu HĐNDtỉnh khóa XVI và các cơ quan, đơn vị liên quan được biết để bố trí công việc, thời gian tham dự kỳ họp.


TM. THƯỜNG TRỰC

KT. Chủ tịch

Phó Chủ tịch


ĐINH THỊ LỆ THANH

Thông báo triệu tập Kỳ họp thứ 5 - HĐND tỉnh khóa XVI
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO