Thông cáo phiên họp thứ 12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Trong các ngày 5, 6, 8, 9, 16, 17, 18 tháng 10 năm 2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã họp phiên thứ 12 tại Hà Nội dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu bế mạc phiên họp.

(Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Tham dự phiên họp có đại diện Thường trực Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức hữu quan.

1. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; phương hướng, nhiệm vụ và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

- Về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, năm 2012, Chính phủ đã chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế-xã hội, bảo đảm bám sát Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, đạt được những kết quả tích cực như: kiềm chế được lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô; lãi suất tín dụng giảm; tỷ giá cơ bản ổn định, dự trữ ngoại hối và kim ngạch xuất khẩu tăng; an sinh xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại, hội nhập đạt nhiều kết quả tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Bên cạnh đó, nền kinh tế còn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức như kinh tế vĩ mô chưa thật sự ổn định vững chắc, vẫn còn nguy cơ lạm phát cao trở lại, 5 chỉ tiêu kế hoạch kinh tế-xã hội có nhiều khả năng không đạt, tình hình nợ xấu ngân hàng chưa giải quyết, tồn kho cao, thị trường bất động sản đóng băng, sản xuất kinh doanh phục hồi chậm; đời sống của một bộ phận nhân dân gặp khó khăn; tình trạng tham nhũng và các tệ nạn xã hội, tội phạm còn diễn biến phức tạp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với dự kiến của Chính phủ về mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2013: tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012; đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu đầu tư công, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; bảo đảm phúc lợi, an sinh xã hội; tăng cường quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị xã hội, tạo nền tảng cho sự phát triển vững chắc của những năm tiếp theo. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 5,5% so với 2012, tỷ lệ bội chi ngân sách nhà nước so với GDP không quá 4,8%, tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) dưới 8%. Đề nghị Chính phủ nghiên cứu, đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể bảo đảm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nêu trên.

- Về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013: Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với Chính phủ về quan điểm, nguyên tắc, một số cơ chế, chính sách, giải pháp và các số liệu dự toán tổng thu, tổng chi, bội chi và phương án phân bổ. Tuy nhiên, cần trình ra Quốc hội xin ý kiến những vấn đề sau: phát hành trái phiếu Chính phủ công trình để đầu tư mở rộng, nâng cấp quốc lộ 1 A; kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2013-2015; thời hạn điều chỉnh tiền lương và chi đầu tư xây dựng cơ bản.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tiếp thu hoàn chỉnh các Báo cáo toàn diện, thuyết phục hơn để trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến và nhất trí về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, Tờ trình và dự thảo Nghị quyết tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 của Ủy ban sửa đổi Hiến pháp năm 1992 trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư. Để phát huy quyền làm chủ, tạo sự đồng thuận và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc xây dựng Hiến pháp, đề nghị Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp trên cơ sở ý kiến đóng góp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tiếp thu, hoàn chỉnh Tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.

3. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về 03 dự án luật trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ tư, gồm: Luật Thủ đô; Luật hợp tác xã (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp chặt chẽ với cơ quan, tổ chức hữu quan tiếp tục hoàn chỉnh các báo cáo tiếp thu, chỉnh lý và dự thảo các dự án luật trên để trình Quốc hội xem xét, thông qua. Đồng thời, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án Luật việc làm.

4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, theo đó, bổ sung dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; rút các dự án Luật hộ tịch, Luật Đầu tư công, mua sắm công và Luật việc làm ra khỏi Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 để có thêm thời gian chuẩn bị kỹ hơn.

5. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác năm 2012 của Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao; Báo cáo của Chính phủ về công tác thi hành án, về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật và công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2012. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan soạn thảo phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan tích cực khẩn trương tiếp thu, hoàn chỉnh các báo cáo để kịp trình Quốc hội tại kỳ họp thứ tư.

6. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Tờ trình Quốc hội về Nghị quyết về quy trình, thủ tục, cách thức lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cơ bản nhất trí với tờ trình và dự thảo Nghị quyết nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 và Nghị quyết số 27/2012/QH13 của Quốc hội về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội; đồng thời, cụ thể hóa các quy định hiện hành của Hiến pháp và luật, khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy trình bỏ phiếu tín nhiệm hiện nay; đảm bảo tính khả thi của quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác, góp phần đưa các quy định này đi vào cuộc sống.

7. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ về kết quả rà soát mục tiêu, nhiệm vụ, thời gian thực hiện và nguồn lực cụ thể của các dự án thành phần thuộc từng Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 đồng thời, thông qua dự án Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng” và nhất trí với việc ban hành Nghị định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài./.

(Theo TTXVN)-L.T

tin mới

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

HĐND tỉnh dự kiến chất vấn 2 nhóm vấn đề tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2023

(Baonghean.vn) - Hai nhóm nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh, gồm: Công tác quản lý, hiệu quả sử dụng đất đai có nguồn gốc từ các nông, lâm trường quốc doanh và các tổng đội thanh niên xung phong; và giải pháp để phát triển du lịch Nghệ An thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật trong ngày 29/11

(Baonghean.vn) - Quốc hội đồng ý bổ sung 1.275 tỷ đồng đền bù giải phóng mặt bằng Quốc lộ 1A đoạn qua Nghệ An; Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 trên địa bàn Nghệ An tăng 0,12%; Nhiều mỏ cát xây dựng tồn đọng khối lượng lớn… là những thông tin nổi bật ngày 29/11.

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

Đại biểu Quốc hội Trần Nhật Minh: Cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá

(Baonghean.vn) - Trong chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Ông Trần Nhật Minh - Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề xuất cần nâng tiền đặt cọc khi tiến hành đấu giá để hạn chế 'cò' đấu giá, bỏ cọc.

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Bế mạc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

(Baonghean.vn) - Sáng 29/11, sau 22,5 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và tiến hành phiên bế mạc.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 28/11

(Baonghean.vn) - Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An họp phiên thường kỳ; Một tập đoàn nghiên cứu đề xuất đầu tư dự án 120 triệu USD tại Nghệ An; Ngày hội Thiếu nhi Nghệ An với chuyển đổi số...

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khởi công 2 dự án thuộc Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Sáng 28/11, tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, UBND tỉnh Nghệ An và Tập đoàn T&T phối hợp tổ chức Lễ khởi công dự án Khu du lịch văn hoá và dự án thác 9 tầng tại Khu vực mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc Khu di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Thủ tướng Kishida nhất trí ra Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt Nam - Nhật Bản lên “Đối tác Chiến lược toàn diện vì Hoà bình và Thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới” tại cuộc hội đàm vào ngày 27/11.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 27/11

(Baonghean.vn) - Ban hành Quy định tiêu chí, phương pháp, quy trình đánh giá, xếp loại đảng bộ huyện ủy, thành ủy, thị ủy; Nhiều địa phương gặp khó khi thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao; Người chăn nuôi ở Nghệ An tích cực chăm sóc đàn vật nuôi, chuẩn bị thị trường Tết…

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh rà soát, ưu tiên bố trí nguồn lực cho các cơ chế, chính sách hiệu quả

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An tổ chức cuộc họp thẩm tra các dự thảo nghị quyết và báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội, đầu tư công năm 2023, nhiệm vụ năm 2024, trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026, dự kiến tổ chức vào đầu tháng 12/2023.

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

Đại biểu Quốc hội Hoàng Minh Hiếu: Việc khuyến khích, tăng cường quản lý đối với hoạt động lưu trữ tư là hết sức cần thiết

(Baonghean.vn) - Chiều 27/11, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV tiến hành thảo luận ở hội trường về Dự án Luật Lưu trữ (sửa đổi) dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp.

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

HĐND tỉnh thẩm tra dự thảo nghị quyết thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện hơn 700 công trình, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh

(Baonghean.vn) - Thẩm tra 3 dự thảo nghị quyết về thu hồi, chuyển đổi mục đích sử dụng đất và chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã đồng tình chủ trương trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 17 để thực hiện 701 công trình, dự án.

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

Thống nhất trình HĐND tỉnh Nghệ An xem xét ban hành chủ trương đầu tư dự án 287 tỷ đồng nâng cấp 'con đường đau khổ' ở huyện Quỳ Hợp

(Baonghean.vn) - Thẩm tra dự thảo nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 532 tại huyện Quỳ Hợp; các thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đồng tình trình HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án với tổng nguồn vốn đầu tư 287 tỷ đồng.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/11

(Baonghean.vn) - Nghệ An ban hành chỉ thị tăng cường phòng, chống dịch tả lợn châu Phi; Nỗ lực tháo nút thắt trong hành trình gỡ thẻ vàng IUU; Liên đoàn Bóng đá châu Á nhận định về cơ hội của đội tuyển Việt Nam... là những nội dung đăng tải trên baonghean.vn hôm nay.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/11

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Nghệ An phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công đạt 95,11%; Vì sao cần cưỡng chế thu hồi đất tại thị trấn Hưng Nguyên để bàn giao cho nhà đầu tư dự án VSIP?… là một số nội dung đáng chú ý trên Baonghean.vn.

Dấu ấn một chặng đường phát triển

Dấu ấn một chặng đường phát triển

(Baonghean.vn) - Được thành lập ngày 2/4/2013 theo Quyết định số 1109/QĐ-UBND của UBND tỉnh, qua 10 năm nỗ lực không ngừng nghỉ, Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt đã khẳng định được vai trò, vị thế, trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu của ngành Lâm nghiệp tỉnh Nghệ An.

Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung: Quy định độ tuổi được điều khiển xe gắn máy hiện nay không còn phù hợp

Đại biểu Quốc hội Thái Thị An Chung: Quy định độ tuổi được điều khiển xe gắn máy hiện nay không còn phù hợp

(Baonghean.vn) - Đại biểu Thái Thị An Chung - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị nghiên cứu sửa độ tuổi được điều khiển xe gắn máy là từ đủ 15 tuổi trở lên khi ban hành Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.