Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Baonghean.vn) - Trong chương trình làm việc tại Nghệ An, sáng 14/2, đồng chí Nguyễn Văn Bình- Ủy viên T.Ư Đảng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về Kim Liên- Nam Đàn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ, TNXP hy sinh tại Khu di tích lịch sử Truông Bồn - Mỹ Sơn - Đô Lương. Cùng đi có các đồng chí: Hồ Đức Phớc - Bí thư Tỉnh ủy; Thái Văn Hằng- Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các Sở, ngành. 

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh hành hương về Khu di tích Kim Liên
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kính cẩn dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Văn Bình và các đại biểu thể hiện lòng biết ơn vô hạn công lao to lớn của Người, nguyện tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản, mãi mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; đồng thời hứa làm hết sức mình để thực hiện Di chúc của Người, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tăng cường đoàn kết, phối hợp phát triển kinh tế- xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Đồng chí Hồ Đức Phớc dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ghi sổ vàng lưu niệm tại Khu di tích Kim Liên

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng các đại biểu cũng đã về Truông Bồn ở Mỹ Sơn, Đô Lương dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ TNXP đã anh dũng hy sinh nơi đây trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tấm gương của các anh, chị mãi mãi soi rọi cho các thế hệ sau tiếp bước gìn giữ độc lập dân tộc, hòa bình cho đất nước.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cùng lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm các TNXP hy sinh tại Truông Bồn
 
.

Để tri ân các anh hùng liệt sỹ và các TNXP hy sinh trên tuyến lửa, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã vận động khối các ngân hàng đóng góp 50 tỷ đồng, góp phần xây dựng di tích lịch sử Truông Bồn thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ.

Tin, ảnh: Nguyên Sơn