Thống nhất chế độ lãnh đạo chuyên trách cho 15 hội đặc thù

(Baonghean.vn) - Dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, sáng 30/8, BTV Tỉnh ủy tiếp tục họp để nghe và cho ý kiến về việc thực hiện chế độ thù lao đối với lãnh đạo chuyên trách tại các hội.Toàn cảnh buổi làm việc.

Toàn tỉnh hiện có 294 tổ chức hội, trong đó có 78 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh, 216 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố, thị xã. Đến thời điểm hiện nay đã có 15 tổ chức hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh được UBND tỉnh quyết định công nhận là hội có tính chất đặc thù. 13/15 hội đặc thù cấp tỉnh được tỉnh giao số lượng 66 biên chế và 4 hợp đồng, 15 hội đặc thù được ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm 9,77 tỷ đồng.
 
Sau khi nghe ý kiến góp ý của các đồng chí trong BTV, lãnh đạo các sở ngành liên quan, kết luận tại cuộc họp, đồng chí Trần Hồng Châu thống nhất với UBND tỉnh công nhận 15 hội đặc thù,  đồng ý với mức quy định thù lao cho các hội đặc thù có phạm vi hoạt động cấp tỉnh đã được công nhận đó là chủ tịch hội được hưởng 3,5 lần, phó chủ tịch hội 3,0 lần so với mức lương tối thiểu chung. Sau khi BTV thống nhất chủ trương, UBND tỉnh xem xét số lượng người đã nghỉ hưu giữ chức danh lãnh đạo chuyên trách tại các hội đặc thù cấp tỉnh được hưởng chế độ thù lao theo quy định.


Thanh Lê