Thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của trường ĐH

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo số 624/VPCP-KGVX, nêu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của các trường ĐH phù hợp với thông lệ quốc tế.
    
Thống nhất tên gọi bằng tiếng nước ngoài của trường ĐH

Theo đó, Phó Thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương liên quan rà soát, đánh giá thực trạng việc đặt tên đối với các trường đại học ở trong nước.

 
Đồng thời, đề xuất tên gọi bằng tiếng nước ngoài, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trong quý I năm 2014 trước khi ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn các trường thống nhất triển khai thực hiện.
Theo GD&TĐ