Thông qua 8 nghị quyết quan trọng

(Baonghean.vn) - Như tin đã đưa, chiều nay, Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVI tiếp tục làm việc và tiến hành phiên bế mạc. Các đồng chí: Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lệ Thanh -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Mão - Ủy viên Thường trực HĐND tỉnh, điều hành phiên họp.
 
Buổi chiều, HĐND tỉnh nghe tổng hợp ý kiến thảo luận tại tổ. Tiếp đó, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường với sự thống nhất cao với dự thảo các tờ trình và nghị quyết được đưa ra xem xét, quyết định tại kỳ họp lần này. Một số đại biểu nêu lên một số băn khoăn, như về dự thảo nghị quyết bổ sung vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2012, cần phải giải trình làm rõ thêm hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay; cần làm rõ thêm giải pháp để trả nợ thế nào? Một số đại biểu cũng đề nghị bổ sung đối tượng điều chỉnh là công an thị trấn, hỗ trợ đóng thêm bảo hiểm cho công an viên thường trực.Báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ

Các đại biểu tham gia ý kiến thảo luận tại kỳ họpĐại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết tại kỳ họp

Về dự thảo nghị quyết chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thôn, xóm, bản, một số ý kiến đề nghị cần phải rà soát các chức danh kiêm nhiệm ở xóm, thôn, bản và chế độ hỗ trợ phụ cấp đối với các chức danh này để đảm bảo mức công bằng với các chức danh khác. UBND tỉnh và các cơ quan chủ trì soạn thảo các dự thảo nghị quyết cũng như một số ngành liên quan như Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Nội vụ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội... đã tập trung giải trình thêm một số vấn đề mà các đại biểu còn có ý kiến băn khoăn hoặc có ý kiến khác nhau.
 
Tiếp đó, HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 8 Nghị quyết, gồm: Nghị quyết về số lượng chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã và chế độ chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về số lượng, chế độ chính sách và trang phục cho lực lượng công an xã; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên; Nghị quyết về chế độ phụ cấp cho đội ngũ cộng tác viên làm công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em ở thôn, xóm, bản; Nghị quyết về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản; Nghị quyết về việc bổ sung vốn vay tồn ngân Kho bạc Nhà nước trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2012; Nghị quyết về việc xin điều chỉnh quy định về đối tượng, mức thu, chế độ thu nộp lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm và phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết của Thường trực HĐND về bổ sung chương trình ban hành nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2012.
 
Kết thúc kỳ họp thứ 4, thay mặt HĐND tỉnh, đồng chí Trần Hồng Châu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đọc diễn văn bế mạc kỳ họp. Đồng chí yêu cầu sau kỳ họp này, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể, huy động mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên trong hệ thống chính trị phối hợp chặt chẽ với HĐND, UBND các cấp trong mọi lĩnh vực hoạt động. Thường trực, các Ban HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tích cực thực hiện trách nhiệm của mình, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2012.


Mai Hoa