Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An gửi các doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm về việc xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo

(Baonghean) - Xóa đói giảm nghèo là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta. Thực hiện chủ trương đó, hưởng ứng lời kêu gói của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; hơn 10 năm qua, cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" ở tỉnh ta được các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân, đặc biệt là các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào việc ủng hộ, giúp đỡ người nghèo.

Toàn tỉnh đã huy động được hơn 350 tỷ đồng, làm mới và tu sửa hơn 30 nghìn ngôi nhà cho các hộ nghèo, giúp đỡ đối tượng chính sách, người nhiễm chất độc da cam, gia đình neo đơn, người già, trẻ em không nơi nương tựa; xây nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, xóa đói giảm nghèo... Đó là những nghĩa cử cao đẹp, thể hiện truyền thống văn hóa của dân tộc, của quê hương và tinh thần tương thân tương ái, đoàn kết giúp nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn.

Tôi nhiệt liệt biểu dương và hoan nghênh những nghĩa cử cao đẹp, những tấm lòng hảo tâm đã giúp đỡ người nghèo trong những năm qua.

Mặc dù đã có sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, nhưng do ảnh hưởng của thiên tai, hoạn nạn nên tỷ lệ hộ nghèo trong tỉnh vẫn còn cao (chiếm l5,61%); hiện còn hàng ngàn hộ nghèo đang gặp khó khăn cần phải giúp đỡ. Để chia sẻ khó khăn, tiếp tục giúp đỡ người nghèo nhiều hơn nữa, tôi tha thiết kêu gọi lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân và các nhà hảo tâm có tấm lòng với quê hương và người nghèo ở Nghệ An tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động ủng hộ xây dựng nhà “Đại đoàn kết” cho người nghèo do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động; tùy theo điều kiện của mình để lựa chọn hình thức ủng hộ phù hợp giúp đỡ người nghèo tỉnh Nghệ An vượt qua khó khăn, từng bước vươn lên, ổn định cuộc sống.

                                                                     Xin trân trọng cảm ơn!

                                                              Nghệ An ngày 26 tháng 3 năm 2013

                                                                         Chủ tịch UBND tỉnh

                                                                              Hồ Đức Phớc

------------
Mọi sự giúp đỡ gửi về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh Nghệ An (tài khoản 3751 0 903417 - Kho bạc Nhà nước tỉnh Nghệ An)