Thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án cải tạo khu B - Khu chung cư Quang Trung

(Baonghean) - Công ty CP địa ốc vườn xanh Nghệ An được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư  thực hiện Dự án cải tạo khu B - Khu chung cư Quang Trung - TP. Vinh từ tháng 9/2010. Đến nay, dự án kéo dài 24 tháng nhưng chủ đầu tư không thực hiện. Căn cứ Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Nghị định 108/2006 NĐ - CP và Nghị định 102/2010 NĐ - CP của Chính phủ về hướng dẫn chi tiết thị hành một số điều của Luật Doanh nghiệp, UBND tỉnh đã quyết định thu hồi giấy chứng nhận đầu tư Dự án cải tạo khu B - Khu chung cư Quang Trung - TP. Vinh.


Hoàng Vĩnh