Thu hồi Giấy phép mở văn phòng đại diện Ngân hàng Fortis

NHNN cũng ban hành văn bản gửi Ngân hàng Fortis về việc thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện.

Ngày 08/7/2013, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có Quyết định số 1516/QĐ-NHNN về việc thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện Ngân hàng Fortis tại thành phố Hồ Chí Minh

Theo đó, Thống đốc NHNN thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện số 06/NH-GPVP ngày 29/11/1994. Giấy phép gia hạn Văn phòng đại diện số 27/NH-GPVP ngày 24/11/1997 do NHNN cấp cho Ngân hàng Generale Bank S.A; Quyết định số 354/1999/QĐ-NHNN5 ngày 6/10/1999 vềviệc đổi tên gọi của Văn phòng đại diện Ngân hàng Generale Bank S.A tại thành phố Hồ Chí Minh thành Văn phòng đại diện Ngân hàng Fortis Bank tại thành phố Hồ Chí Minh và Giấy phép gia hạn Văn phòng đại diện số 18/VPGP2-NHNN5 ngày 21/11/2000 do NHNN cấp cho Ngân hàng Fortis tại thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Cùng ngày, NHNN cũng ban hành văn bản số 4866/NHNN-TTGSNH gửi Ngân hàng Fortis về việc thu hồi Giấy phép mở Văn phòng đại diện Ngân hàng Fortis tại thành phố Hồ Chí Minh.

Văn bản này nêu rõ, căn cứ quy định tại Thông tư số 34/2011/TT-NHNN ngày 28/10/2011 hướng dẫn về trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; trình tự, thủ tục thu hồi Giấy phép Văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động động, NHNN yêu cầu Ngân hàng Fortis (Thông qua Ngân hàng BNP Paribas – Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh) hoàn tất các thủ tục còn lại để chấm dứt hoạt động, đóng cửa Văn phòng đại diện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 34, đồng thời có văn bản báo cáo NHNN việc hoàn tất các thủ tục nêu trên và việc lưu trữ hồ sơ, tài liệu của Văn phòng đại diện Ngân hàng Fortis sau khi NHNN thu hồi Giấy phép.


Theo (vov.vn) - L.T