Thu ngân sách TP. Vinh vượt chỉ tiêu

(Baonghean) - Chi cục Thuế Vinh là đơn vị chủ lực của ngành Thuế Nghệ An. Mặc dù năm 2014 tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn  còn khó khăn, song với tinh thần vượt khó, chủ động khai thác nguồn thu, tăng cường thu nợ đọng nên thu ngân sách trên địa bàn thành phố đạt 1.064 tỷ đồng, tăng 37,3% so với năm trước.
 
Cán bộ phòng Kê khai Chi cục Thuế Vinh xử lý công việc cuối năm.
 
Đồng chí Phan Văn Việt – Chi cục trưởng Chi cục Thuế Vinh phấn khởi cho biết, đến tháng 11 năm 2014, thu ngân sách do Chi cục Thuế Vinh quản lý  đạt 934,7 tỷ đồng, bằng 106% dự toán, số thu đã về đích kế hoạch trước một tháng. Còn tổng thu ngân sách năm 2014 ước đạt 1.060 tỷ đồng, đạt 117,5% dự toán Hội đồng nhân dân thành phố giao, tăng 37,3% so với năm 2013. Trong đó, thu cấp quyền sử dụng đất đạt 300 tỷ đồng, đạt 102,2% dự toán, tăng 53,8% so với cùng kỳ; thu thường xuyên đạt 760 tỷ đồng, đạt 124,9% dự toán, tăng 31,7% so với năm trước. Các khoản thu đều vượt kế hoạch và tăng cao. Cụ thể: Thu từ lĩnh vực công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh 350 tỷ đồng, đạt 114,9% kế hoạch, tăng 20,9%; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 19 tỷ đồng, tăng 22,6%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 40 tỷ đồng, tăng 9%; Phí, lệ phí tăng 70,4%…
 
Để đạt được kết quả trên, ngay từ đầu năm, Chi cục Thuế Vinh đã tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp trên địa bàn  tập trung chỉ đạo công tác thu ngân sách, đặc biệt là trong công tác khai thác quỹ đất. Giao dự toán thu ngân sách chi tiết đến từng đơn vị và doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình chống thất thu. Thành phố đã điều chỉnh, bổ sung kịp thời các cơ chế khuyến khích các phường, xã tăng cường khai thác quỹ đất. Cùng với sự chỉ đạo, lãnh đạo của Cục Thuế, Thành ủy, UBND thành phố, Chi cục thực hiện quyết liệt các giải pháp truy thu nợ đọng thuế; tăng cường chất lượng công tác kiểm tra thuế; Tổ chức rà soát công tác lập bộ phí vệ sinh của 25 phường, xã. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên tuyền hỗ trợ và cải cách hành chính, kịp thời tập huấn cho các doanh nghiệp về những thay đổi trong chính sách thuế, tư vấn trực tiếp những vướng mắc cho doanh nghiệp.
 
Từng đội thuế của Chi cục khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao trong điều kiện áp lực về chỉ tiêu thu, nợ thuế cao, nguồn thu mới không đáng kể. Đội Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản chính sách, pháp luật thuế mới. Hiện nay, đội đang tập trung tuyên truyền các điểm mới về Luật số 71/2014 và Công văn số 1.7526  của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; Luật Thuế thu nhập cá nhân; đồng thời tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp, ban hành Quy chế phối hợp xử lý công việc giữa các đội thuế; soạn thảo công văn chỉ đạo các đội thuế lập bộ thuế hộ kinh doanh ổn định theo chính sách mới. 
 
Đội Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế đẩy mạnh các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế. Anh Hoàng Phạm Quảng – Đội trưởng cho biết:  Quản lý nợ thuế đang ngày càng khoa học hơn, tránh những nợ ảo, nợ mới phát sinh. Đội thực hiện phân loại nợ chính xác hơn; đôn đốc doanh nghiệp nợ thuế nộp hết nợ gốc để được xem xét xóa tiền phạt chậm nộp từ tháng 6/2013 trở về trước. Bên cạnh đó, từng cán bộ rà soát chỉ tiêu thu nợ, kết quả thực hiện chỉ tiêu thu nợ được đánh giá theo từng tháng, cuối năm và  phát động thi đua những tháng cuối năm 2014.
 
Quang cảnh đô thị Vinh. Ảnh: Phú Lộc
 
Đội Tổng hợp dự toán và kê khai kế toán thuế và tổng hợp tham mưu cho lãnh đạo Chi cục trong việc giao dự toán thu NSNN năm 2014 đến các phường, xã và các đội thuế; Chủ trì phối hợp cùng các đội kiểm tra đẩy nhanh tiến độ nộp thuế điện tử; Thực hiện đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hộ kinh doanh do có thay đổi chính sách thuế TNCN; Thực hiện lập báo cáo tổng kết công tác thu NSNN năm 2014, triển khai nhiệm vụ, giải pháp thu năm 2015; Hoàn thành việc nhập Quyết định xóa nợ thuế của các cá nhân kinh doanh phát sinh trước 1/7/2007; tăng cường quản lý doanh nghiệp; xử lý các trường hợp vi phạm. 
 
Các đội kiểm tra thuế cũng tích cực thực hiện giao dự toán năm 2015 đến từng doanh nghiệp và Chi nhánh; Thực hiện rà soát các doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ để yêu cầu doanh nghiệp kê khai bổ sung môn bài năm 2015; Rà soát các doanh nghiệp đang áp dụng đơn giá thuế đất theo Nghị định số 121 và các doanh nghiệp hết thời gian ổn định giá để hướng dẫn doanh nghiệp làm thủ tục để áp dụng đơn giá thuê đất năm 2015; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu Cục Thuế giao, thực hiện rà soát việc quản lý, lập bộ và xử lý hồ sơ miễn, giảm tiền thuế đất từ 2010 đến 2014; Các đội thuế phường, xã và chợ Vinh bám cơ sở, địa bàn, tiếp tục  quyết liệt triển khai thực hiện Luật số 71/2014 và Công văn số 17526 của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế; đánh giá mức độ ảnh hưởng đối với hộ kinh doanh do có thay đổi chính sách Thuế Thu nhập cá nhân, điều tra, khảo sát doanh thu, thu nhập để làm cơ sở lập bộ môn bài, bộ thuế ổn định năm 2015; xử lý hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất. Cuối năm công việc nhiều, tiến độ áp lực, nhiều cán bộ đã phải làm cả thứ 7, chủ nhật để hoàn thành được khối lượng công việc, kịp thời xây dựng được chỉ tiêu, kế hoạch cho năm mới.
 
Năm 2015, dự toán thu do HĐND thành phố giao cho Chi cục là 1.162 tỷ đồng, trong đó thu thường xuyên 862 tỷ đồng; Thu tiền sử dụng đất 300 tỷ đồng. Dự báo kinh tế năm 2015 vẫn còn nhiều khó khăn và thách thức, để đảm bảo hoàn thành kế hoạch thu ngân sách, Chi cục Thuế Vinh  đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các giải pháp. Tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác thu ngân sách; Tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; phổ biến, giáo dục pháp luật thuế, tập trung vào các chính sách thuế được bổ sung, sửa đổi. Trước mắt là triển khai thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế có hiệu lực từ 1/1/2015;  Tiếp tục thực hiện cơ chế khuyến khích khai thác quỹ đất, thực hiện phê duyệt giá khởi điểm song song với việc xây dựng hạ tầng các khu quy hoạch đấu giá; tăng cường quản lý thu tiền sử dụng đất các dự án khu đô thị;  Kiểm soát chặt chẽ việc miễn, giảm, hoàn thuế đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch.  Đồng thời rà soát, điều chỉnh doanh thu tính thuế sát với thực tế kinh doanh, thực hiện ấn định thuế đối với những hộ kinh doanh không kê khai hoặc kê khai không đúng thực tế; Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo truy thu nợ đọng thuế thành phố, duy trì hoạt động liên tục của các đoàn liên ngành, thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế;  Đẩy mạnh công tác kiểm tra thuế, kịp thời thu hồi các khoản truy thu và xử phạt sau kiểm tra, thanh tra. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính thuế; đẩy mạnh thực hiện việc kê khai và nộp thuế điện tử.
 
Trân Châu