Thử nghiệm từ năm 2014 ở các lớp đầu cấp học

Tin từ Bộ GD-ĐT ngày 7-2 cho biết, theo bản dự thảo mới nhất về Đề án đổi mới giáo dục phổ thông (hoàn thiện tháng 1-2014), việc triển khai đề án dự kiến được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ tiến hành thử nghiệm từ năm 2014 đến tháng 6-2016; giai đoạn 2, giai đoạn hoàn thiện, được triển khai từ tháng 7-2016 đến năm 2022. 
 
Ở giai đoạn đầu, Bộ GD-ĐT tập trung hoàn thành việc xây dựng chương trình tổng thể và chương trình của các môn học; hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm các môn học của lớp đầu cấp (lớp 1, lớp 6 và lớp 10); ban hành tài liệu tập huấn giáo viên. Trong giai đoạn hoàn thiện, Bộ dự kiến hoàn thành việc biên soạn sách giáo khoa thử nghiệm của các khối lớp còn lại (gồm các lớp 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12), đồng thời ban hành và từng bước triển khai chương trình - sách giáo khoa mới theo điều kiện thực tế. Theo dự kiến của Bộ GD-ĐT, việc triển khai này sẽ không tổ chức đồng loạt ở các địa phương nhà trường. Chỉ những nơi có đủ điều kiện mới được phép triển khai từng phần hoặc toàn bộ chương trình - sách giáo khoa mới.
Theo HNM