Thu nội địa trên địa bàn tỉnh đạt gần 4 ngàn tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và sơ kết 5 năm công tác cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015 do Cục Thuế Nghệ An tổ chức.

Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

6 tháng đầu năm 2015, số thu nội địa tính cân đối trên địa bàn tỉnh đạt 3.768 tỷ đồng. Tính riêng số thu ngành thuế quản lý đạt 3.378 tỷ đồng, bằng 52% dự toán pháp lệnh, 51% dự toán HĐND tỉnh và tăng 18% so cùng kỳ. Một số khoản thu tăng cao như: Thu tiền thuê đất, thu tiền sử dụng đất, thu lệ phí trước bạ...  Đạt được kết quả đó, Ngành thuế  đã tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế  và đẩy mạnh cải cách hành chính, áp dụng kê khai thuế quan mạng, nộp thuế điện tử, đồng thời  áp dụng  nhiều biện pháp để thu nợ thuế, thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, kiểm tra nội bộ, sử dụng các biện pháp cưỡng chế theo quy định của Luật quản lý Thuế như: Trích tiền từ tài khoản, thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng, thu nợ qua người thứ ba và kể cả kê biên tài sản…

Ông Nguyễn Đình Hòa - Cục trưởng Cục thuế chủ trì hội nghị

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm 2015 số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh đạt thấp so với dự toán (số thu từ các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh chỉ đạt 2.147 tỷ đồng, bằng 44% dự toán). Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp trọng điểm có mức nộp  thấp hơn so với cùng kỳ.

Ông Hà Lê Dũng - Phó Cục trưởng Cục thuế báo cáo kết quả thực hiện công tác thuế 6 tháng đầu năm 2015

Về công tác cải cách hành chính, thời gian qua Cục thuế  đã thực hiện tốt Đề án 30/CP của Chính phủ và kế hoạch của Tổng cục thuế, UBND tỉnh Nghệ An về cải cách hành chính. Nhờ đó mang lại hiệu quả thiết thực trong việc phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Cục trưởng Cục thuế báo cáo công tác cải cách hành chính

Tại hội nghị, lãnh đạo Cục và Chi cục thuế đã tập trung thảo luận và thống nhất các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ năm 2015 là: Tích cực khai thác nguồn thu, thực hiện nghiêm túc các chương trình chống thất thu, đồng thời  thực hiện chương trình chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu. Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, kiểm tra tại doanh nghiệp năm 2015 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Triển khai quyết liệt các biện pháp thu nợ và cưỡng chế nợ thuế, mục tiêu phấn đấu đạt chỉ tiêu thu nợ thuế đã được Tổng cục Thuế giao. Tiếp tục phối hợp với các Sở, Ngành và đơn vị có liên quan trong công tác cưỡng chế và thu nợ thuế. Tiếp tục rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tại các phần mềm ứng dụng quản lý thuế hiện tại để phục vụ công tác chuyển đổi sang mô hình quản lý thuế tập trung…

Hoàng Vĩnh