Thủ tướng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc VTV và TTXVN

Ngày 17/8, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định bổ nhiệm 1 Phó Tổng Giám đốc Đài truyền hình Việt Nam và 2 Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1107/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Phạm Việt Tiến, Trưởng ban Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tại Quyết định 1105/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Đinh Đăng Quang, Phó Giám đốc Trung tâm Truyền hình Thông tấn, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1106/QĐ-TTg, Thủ tướng bổ nhiệm ông Lê Duy Truyền, Tổng Biên tập Báo Tin tức, giữ chức Phó Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam.

Tại Quyết định 1104/QĐ-TTg, Thủ tướng quyết định ông Võ Đức Tiến thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Ngân hàng Chính sách xã hội để chuyển đơn vị công tác.


Theo (Chinhphu.vn) - L.T