Thủ tướng: Cải thiện môi trường đầu tư là yếu tố quyết định

Ngày 28/4, phát biểu kết luận Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng biểu dương, đánh giá cao sự phấn đấu, nỗ lực, những kết quả và đóng góp hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước thời gian qua.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: TTXVN
 
Thủ tướng cũng chỉ ra những khó khăn, tồn tại, hạn chế của doanh nghiệp, trong đó nổi lên là số lượng doanh nghiệp còn ít so với quy mô dân số; quy mô doanh nghiệp nhỏ, 97-98% là doanh nghiệp vừa và nhỏ; vốn ít, sử dụng lao động cũng ít.
 
Sức cạnh tranh của doanh nghiệp tuy có cải thiện nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, trong khi môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt; năng lực quản trị còn nhiều hạn chế; môi trường kinh doanh tuy được cải thiện những vẫn còn nhiều hạn chế, vướng mắc cần phải được cải thiện...
 
Theo Thủ tướng, muốn cải thiện môi trường đầu tư, trước hết phải đảm bảo được sự ổn định chính trị-xã hội; giữ ổn định kinh tế vĩ mô, tăng cường tính ổn định kinh tế vĩ mô theo hướng ngày càng vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp yên tâm hơn, thuận lợi hơn trong phát triển sản xuất kinh doanh; thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm cho tăng trưởng kinh tế, có tăng trưởng kinh tế mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển...
 
“Chính phủ luôn đặc biệt quan tâm tập trung hoàn thiện thể chế thị trường, xây dựng cơ chế, chính sách; cải cách hành chính, đặc biệt là thủ tục hành chính, yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát lại các thủ tục thanh tra, kiểm tra nhằm cắt giảm tối đa phiền hà cho doanh nghiệp... qua đó tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh,” Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh.
 
Liên quan đến cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết: “Chính phủ đang tích cực chỉ đạo thực hiện việc nâng cao đạo đức phục vụ của cán bộ công chức đối với doanh nghiệp, đối với nhân dân.”
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo ngành Ngân hàng tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận được với tín dụng. Thủ tướng yêu cầu Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chỉ đạo cụ thể, cái gì thuận lợi được cho doanh nghiệp, phải tạo điều kiện tối đa, đồng thời phải đảm bảo đảm được tín dụng cũng như chăm lo phát triển thị trường vốn, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa ngân hàng và doanh nghiệp.
 
Khẳng định Chính phủ sẽ tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, song Thủ tướng cũng đề nghị các doanh nghiệp phải hết sức nỗ lực vươn lên, trong đó cần đặc biệt lưu ý tái cơ cấu trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh để hoạt động hiệu quả hơn, năng suất lao động cao hơn, chi phí thấp hơn, sức cạnh tranh cao hơn. 
Trong tái cơ cấu, doanh nghiệp cần hết sức chú ý ứng dụng mạnh khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, từ đó nâng cao năng suất lao động, chất lượng, sức cạnh tranh của doanh nghiệp.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội phối hợp tốt với các cơ quan chức năng trong hoạt động phòng chống buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, bởi đây là những hành động theo Thủ tướng là “phá hoại sản xuất ghê gớm.”
 
Đồng thời mong muốn doanh nghiệp đóng góp tích cực vào hoạt động tìm kiếm, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; quan tâm xây dựng văn hóa doanh nghiệp, nhất là văn hóa ứng xử với người lao động, nghiêm túc thực hiện các chính sách, quy định của Nhà nước...
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Chính phủ sẽ làm hết sức mình, tạo mọi thuận lợi cho doanh nghiệp để cộng đồng doanh nghiệp với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh, điều này vừa giúp doanh nghiệp thành công, vừa tăng khả năng đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp vào tăng trưởng, vào phát triển kinh tế-xã hội chung của đất nước; mong cộng đồng doanh nghiệp nỗ lực phát huy những kết quả, những thành tựu đạt được của mình, ra sức khắc phục những khó khăn, thách thức để thành công.”
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho biết sau hội nghị, Văn phòng Chính phủ sẽ chuyển tất cả các kiến nghị của cộng đồng doanh nghiệp đến từng bộ, ngành, đồng thời yêu cầu các bộ trưởng theo thẩm quyền, theo nhiệm vụ được giao xem xét xử lý, trả lời tất cả các kiến nghị của doanh nghiệp trên tinh thần hết sức ủng hộ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, làm ăn hiệu quả, bền vững.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư căn cứ vào các ý kiến, kiến nghị tại hội nghị tổng hợp và dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ để giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ cần thiết theo chức trách của mình, tạo mọi thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục phát triển.
 
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong giai đoạn 2011-2013, cả nước có thêm 224.200 doanh nghiệp thành lập mới, chiếm gần 41% tổng số doanh nghiệp được thành lập trong 20 năm (từ 1991-2010).
 
Năm 2013, kinh tế có dấu hiệu phục hồi và một số khó khăn vĩ mô đã giảm bớt, giúp cho số lượng doanh nghiệp thành lập mới có dấu hiệu tăng trở lại (tăng 10% so với năm 2012).
 
Riêng trong quý 1/2014, cả nước có hơn 18.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký gần 98.000 tỷ đồng, tăng khoảng 17% về số doanh nghiệp và 23% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm 2013.
 
Theo Vietnam+