Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh, thành phố

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa phê chuẩn nhân sự 4 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Trà Vinh, Hà Tĩnh, Hậu Giang.
Lãnh đạo Thành phố Hà Nội tặng hoa chúc mừng 5 tân Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Cụ thể, đối với thành phố Hà Nội, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Nguyễn Doãn Toản (nhận nhiệm vụ mới); ông Nguyễn Văn Sửu; ông Ngô Văn Quý; ông Nguyễn Thế Hùng; ông Nguyễn Quốc Hùng.

Đối với tỉnh Trà Vinh, Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với: ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Duyên Hải và ông Nguyễn Quỳnh Thiện, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Trà Vinh.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Văn Hòa, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang.

Thủ tướng cũng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Đặng Quốc Vinh, để nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu và được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định.