Thủ tướng đồng ý năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam

Theo đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về đề nghị của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về việc lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam.

Theo đó, Thủ tướng đồng ý lấy năm 2013 là Năm gia đình Việt Nam, làm chủ đề chỉ đạo tổ chức các hoạt động xây dựng gia đình.
Vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc (ảnh: KT)


Thủ tướng yêu cầu, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ, ngành liên quan tổ chức những hoạt động thích hợp cụ thể và thiết thực nhân Năm gia đình Việt Nam năm 2013. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trước đó, Nghị định số 02/2013/NĐ-CP của Chính phủ đã quy định về công tác gia đình của Chính phủ. Theo đó, hằng năm, tổ chức kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam (ngày 28/6) nhằm đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các ngành, các cấp, các đoàn thể, tổ chức xã hội và gia đình quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; động viên, khen thưởng kịp thời tổ chức, cá nhân, gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong công tác gia đình.


Nghị định cũng quy định công tác gia đình là xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật về gia đình; bình đẳng trong gia đình; phòng, chống bạo lực gia đình và các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình các cấp. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình; biên soạn tài liệu về công tác gia đình.

Cùng với đó, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình và phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội xâm nhập vào gia đình, thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

Nghị định cũng quy định việc tổ chức các hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật về công tác gia đình theo quy định của pháp luật./.


(Theo VOV) - LH