Thủ tướng loại 9 dự án xi măng khỏi quy hoạch

Các dự án này có quy mô công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày. 

Thủ tướng Chính phủ vừa có công văn số 485/TTg-KTN về việc rà soát, điều chỉnh tiến độ các dự án xi măng theo quy hoạch. Theo đó, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh tiến độ một số dự án xi măng. Theo đó, đưa 9 dự án có quy mô công suất dưới 2.500 tấn clinker/ngày ra khỏi quy hoạch.

Các dự án thuộc diện này, gồm: Hà Tiên – Kiên Giang, Trường Sơn – Rô Li, Hợp Sơn, Ngọc Hà, VINAFUJI Lào Cai, Thanh Trường, Sơn Dương, Quang Minh, Cao Bằng.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý giãn tiến độ đầu tư 7 dự án: Hệ Dưỡng II, Mỹ Đức, Thanh Sơn, Tân Thắng, Đô Lương, Tân Phú Xuân, Nam Đông sang giai đoạn sau năm 2015. Dự án Xuân Thành 2 (Hà Nam) được đưa vào Danh mục các dự án xi măng dự kiến vận hành trước năm 2015.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan có biện pháp giám sát việc thực hiện các dự án theo đúng tiến độ điều chỉnh; chủ động xây dựng các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu xi măng đáp ứng yêu cầu sử dụng tài nguyên khoáng sản hợp lý, hiệu quả.

Đồng thời, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Hiệp hội Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam (Vicem) thống nhất giải pháp nâng cao hiệu quả trong xuất khẩu xi măng, hạn chế gây thiệt hại cho các doanh nghiệp sản xuất xi măng trong nước./.


Theo VOV-H.V