Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Ngày 23/12, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, toàn lực lượng cần thực hiện tốt công tác huấn luyện, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng, đồng thời tiếp tục phối hợp tốt với các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với các vị lãnh đạo Bộ Quốc phòng. (Ảnh: Trọng Đức/TTXVN)Nhân kỷ niệm kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm ngày quốc phòng toàn dân, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã gửi lời thăm hỏi thân thiết và những lời chúc tốt đẹp nhấn đến các tướng lĩnh, các bộ, chiến sỹ, công nhân viên quốc phòng trong toàn quân, lực lượng dân quân tự vệ trong cả nước.

Thông báo một số nét chính về tình hình kinh tế-xã hội năm 2014, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, trong những thành tựu chung của đất nước, quân đội nhân dân Việt Nam có những đóng góp hết sức quan trọng. 

Quân đội đã luôn trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, với chế độ; luôn kiên định vững vàng, chấp hành mọi sự lãnh đạo của Đảng, luật pháp của Nhà nước, đoàn kết, nhất trí, trên dưới một lòng, sẵn sàng chấp nhận khó khăn, nguy hiểm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nổi bật là quân đội đã làm tốt công tác tham mưu cho Đảng, Nhà nước và chính quyền các địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, tiếp thu nhanh, làm chủ được phương tiện, vũ khí hiện đại, sẵn sàng chiến đấu cao; thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, nhất là bảo vệ chủ quyền biển đảo. 

Bên cạnh đó, quân đội nhân dân cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận, giúp đỡ nhân dân trong sản xuất, phát triển kinh tế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe y tế, xây dựng nông thôn mới, giúp dân trong phòng tránh thiên tai, bão lũ, cứu hộ cứu nạn.

Nhấn mạnh nhận định tình hình thế giới và khu vực sẽ tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường, có những diễn biến khó dự báo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: “Chúng ta không có cách nào khác là phải thực hiện bằng được hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của đất nước vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, mặt khác phải giữ cho được ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.”

Với tinh thần chung như vậy, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các cấp lãnh đạo trong quân đội liên hệ và làm rõ hơn nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ xây dựng quân đội trong năm 2015. 

Trước hết là làm tốt hơn nữa công tác nắm tình hình, tham mưu cho Đảng và Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, đồng thời làm tốt hơn nữa việc tiếp nhận, làm chủ các phương tiện, trang thiết bị, vũ khí, kỹ thuật hiện đại. 

“Ta đi lên chính quy, hiện đại xét cho cùng là yếu tố con người, không có con người làm chủ kỹ thuật thì không có kỹ thuật hiện đại nào có thể phát huy được, làm chủ kỹ thuật để tăng tiềm lực quốc phòng, sức mạnh tác chiến, khả năng tự vệ”-Thủ tướng chỉ đạo.

Bên cạnh đó, tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phát triển công nghiệp quốc phòng, trong đó lưu ý tới việc bảo dưỡng, sửa chữa, sản xuất mới có trọng tâm, trọng điểm các trang thiết bị cho lực lượng quân đội để tăng cường tiềm lực quốc phòng, khả năng tự vệ và sẵn sàng chiến đấu.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ngành tiếp tục làm tốt công tác dân vận, hỗ trợ, giúp đỡ dân trong phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục, chăm sóc y tế, xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò là lực lượng chủ lực trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng tránh tiên tai. Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng, qua đó góp phần vào công tác đối ngoại chung của đất nước nước, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, hữu nghị, phục vụ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý, quân đội tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác chính trị, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng chiến đấu vì Tổ quốc, đồng thời quan tâm đến công tác tăng gia phát triển sản xuất, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các bộ, chiến sỹ trong toàn quân.

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu nhận định, năm 2014, Bộ Quốc phòng, cấp ủy chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt là đã tham mưu cho Ðảng, Nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, chủ động đánh giá, dự báo, xử lý đúng đắn các tình huống, không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống, nhất là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc./.

Theo TTXVN