Thủ tướng yêu cầu công khai khung giá mua bán điện

Xét đề nghị của Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về việc xử lý kết quả thanh tra tài chính tại EVN, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản kết luận thanh tra tài chính tại EVN.


Thủ tướng yêu cầu Bộ Công thương ban hành và công bố công khai khung giá mua bán điện áp dụng cho từng loại hình phát điện (thủy điện, nhiệt điện); kiểm tra thực hiện giá bán điện theo quy định của pháp luật; phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra việc thực hiện phương án giá điện và đánh giá việc đầu tư vào các lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm và đầu tư vào EVN Telecom của EVN.


Về việc xử lý lỗ chênh lệch tỷ giá và việc nộp phí môi trường rừng năm 2009, 2010 của EVN, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Chính phủ. Về việc hạch toán giảm giá trị tài sản cố định đối với phần nguồn vốn trái phiếu Chính phủ thực hiện di dân, tái định cư dự án thủy điện Tuyên Quang, Thủ tướng yêu cầu EVN phải thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. Còn các vấn đề khác liên quan đến công tác quản lý tài chính và đề án giá điện, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu EVN thực hiện theo kiến nghị của Bộ Tài chính tại báo cáo kết quả thanh tra tài chính.


Bộ Công thương phải rút kinh nghiệm trong việc chưa bám sát ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 50/TB-VPCP ngày 12-2-2010 khi hướng dẫn giá bán điện 2010. Bộ Công thương phải chỉ đạo EVN kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan đến những vi phạm phát hiện qua thanh tra và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Theo báo cáo của Đảng ủy khối doanh nghiệp trung ương về tình hình sản xuất - kinh doanh của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước 8 tháng đầu năm 2011, EVN lũy kế lỗ đến ngày 30-6-2011 là 31.565 tỷ đồng. Trong đó lỗ năm 2010 là 23.647 tỷ đồng. EVN cũng góp mặt trong danh sách những doanh nghiệp đầu tư ra ngoài ngành với 2,8% vốn điều lệ, tương đương với 2.100 tỷ đồng.


Theo SGGP