Thư viện Nghệ An tặng sách cho đồn Biên phòng Tri Lễ

(Baonghean.vn) - Ngày 17 tháng 8 năm 2013, Thư viện Nghệ An đã đến tặng sách cho đồn biên phòng Tri Lễ - Bộ đội Biên phòng Nghệ An.

Số lượng sách được trao tặng lần này bao gồm 180 cuốn, trị giá trên 8 triệu đồng bao gồm các đầu sách tìm hiểu khoa học kỹ thuật, phổ biến kiến thức trong các lĩnh vực nông nghiệp, danh nhân văn hóa, các bộ luật và nhiều đầu sách phục vụ cho việc nâng cao văn hóa đọc của cán bộ chiến sỹ bộ đội biên phòng.Đại diện lãnh đạo thư viện tặng sách cho đồn BP Tri Lễ.

Việc trao tặng sách cho cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tri Lễ nhằm mục đích phát triển văn hóa đọc và nâng cao trình độ dân trí trong cán bộ chiến sỹ đơn vị và đồng bào các dân tộc trên địa bàn đơn vị đóng quân. Qua đó phục vụ tốt công tác tuyên truyền các chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến tận mọi người dân trên địa bàn biên giới.

Đây còn là nguồn tài liệu phong phú và bổ ích để cán bộ chiến sỹ đồn biên phòng Tri Lễ tìm hiểu áp dụng trong tuyên truyền, phổ biến kiến thức sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế, xã hội cho đồng bào khu vực biên giới, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn biên giới của tỉnh.


Hải Thượng – Biên phòng Nghệ An.